Pojištění

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Certifikát pojištění proti úpadku 2021

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL řádně hradí příspěvky do garančního fondu cestovních kanceláří ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
Potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu CK 2020


1. Cestovní pojištění zákazníka pro letecké zájezdy i vlastní dopravu

Součástí organizovaných leteckých zájezdů není cestovní pojištění. Doporučujeme účastníkům zájezdu sjednat pojištění Complex, Complex Plus nebo Sbaleno, které poskytuje rozšířenou pojistnou ochranu proti dalším rizikům. Pojištění doporučujeme sjednat již při objednání zájezdu. Pojistný vztah vzniká mezi účastníkem a pojišťovnou.

COMPLEX a COMPLEX PLUS - přímo v online rezervaci

 • Cena pojištění Complex: 1-5 dní 290 Kč/os, 6-24 dní 490 Kč/os
 • Cena pojištění Complex Plus: 1-24 dní 890 Kč/os

 • Nabídka pojištění COMPLEX a COMPLEX PLUS ERV
  Předsmluvní informace a pojistné podmínky cestovního pojištění Complex a Complex Plus ERV

  Připojištění EXTRA (Covid-19) - přímo v online rezervaci

  Rozšíření stávajících komplexních balíčků cestovního pojištění

 • Cena připojištění Extra Evropa: 290 Kč/os
 • Cena připojištění Extra Svět: 590 Kč/os
 • Nabídka připojištění EXTRA ERV
  Předsmluvní informace a pojistné podmínky cestovního připojištění EXTRA ERV
  Novinka připojištění EXTRA pro případ COVID-19

  SBALENO - možnost individuálního sestavení

  V případě zájmu o toto pojištění vypište vybranou variantu do poznámky v online rezervaci.

  Nabídka pojištění SBALENO ERV
  Leták pojištění SBALENO ERV
  Předsmluvní informace a pojistné podmínky cestovního pojištění SBALENO ERV


  2. Pojištění pouze storna

  Pokud máte již uzavřené vlastní cestovní pojištění a máte zájem pouze pojistit Vaši dovolenou na storno, nabízíme speciální Pojištění STORNA. Toto pojištění je např. vhodné pro pojištění trajektových lístků nebo samostatných letenek.

  V případě zájmu o toto pojištění napište "pojištění storno" do poznámky v online rezervaci.

  Nabídka POJIŠTĚNÍ STORNA ERV
  Informační dokument o pojištění STORNA ERV
  Pojistné podmínky pojištění STORNA ERV


  Pojištění obecné odpovědnosti CK

  Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má uzavřenou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti CK.

 • Limit pojistného plnění u škod na zdraví nebo na životě 45 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u škod na majetku 3 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u újmy za narušení dovolené související se vzniklou škodou na zdraví nebo na životě či na majetku 500 000 Kč / rok


  Zpracování osobních údajů ERV pojišťovnou - GDPR

  Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR