Pojištění

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Certifikát pojištění proti úpadku 2021

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL řádně hradí příspěvky do garančního fondu cestovních kanceláří ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
Potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu CK 2020


1. Cestovní pojištění zákazníka pro letecké zájezdy i vlastní dopravu

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ

Ve spolupráci se specialisty z ERV Evropské pojišťovny jsme pro Vás připravili výhodné balíčky cestovního pojištění.

 • Vždy obsahuje minimálně pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb, úrazu a odpovědnosti.
 • Umožňuje pojistit storno zájezdu pro případ, že musíte svou cestu zrušit.
 • V rámci hlavního balíčku nebo připojištění řeší problémy s COVID-19.
 • Je vybráno tak, aby co nejlépe odpovídalo charakteru zájezdů organizovaných naší CK.
 • Poskytuje prémiovou kvalitu služeb za cenově výhodných podmínek.
 • Delegáti naší CK ho znají a mají s ním dobré zkušenosti.

  Detailní informace o pojištění naleznete v informačních letácích: Leták Komplexní pojištění
  Leták Připojištění Extra

  Jak si pojištění sjednat?
  Doporučujeme sjednat pojištění již při rezervaci Vašeho zájezdu. Díky tomu můžete mít svou dovolenou chráněnou i v případě nutnosti jejího zrušení. Naši prodejci Vám ochotně poradí, jaká varianta je pro Vaši cestu vhodá.

  Co dalšího potřebujete vědět?
  Prostudujte si pojistné podmínky a standardizovaný informační dokument o pojistném produktu.
  Pojistné podmínky Komplexní pojištění
  Pojistné podmínky Připojištění Extra
  Informační leták Komplexní pojištění
  Informační leták Připojištění Extra

  SBALENO - možnost individuálního sestavení

  V případě zájmu o toto pojištění vypište vybranou variantu do poznámky v online rezervaci.

  Nabídka pojištění SBALENO ERV
  Leták pojištění SBALENO ERV
  Předsmluvní informace a pojistné podmínky cestovního pojištění SBALENO ERV

  JAK POSTUPOVAT PŘI POTÍŽÍCH V ZAHRANIČÍ?

  Aktivní asistence je Vám k dispozici 24 hod. denně, 365 dní v roce v českém jazyce. V jakékoliv tísňové situaci zavolejte na +420 221 860 606.
  Uschovejte si všechny dokumenty související se škodou, budete je potřebovat při hlášení pojistné události.

  JAK NAHLÁSIT ŠKODU

  Škodu nahlásíte jednoduše online na webu ERV Evropské pojišťovny. Vyplňte důkladně všechny kolonky online hlášení a přiložte naskenované originály dokladů.


  2. Pojištění pouze storna

  Pokud máte již uzavřené vlastní cestovní pojištění a máte zájem pouze pojistit Vaši dovolenou na storno, nabízíme speciální Pojištění STORNA. Toto pojištění je např. vhodné pro pojištění trajektových lístků nebo samostatných letenek.

  V případě zájmu o toto pojištění napište "pojištění storno" do poznámky v online rezervaci.

  Nabídka POJIŠTĚNÍ STORNA ERV
  Informační dokument o pojištění STORNA ERV
  Pojistné podmínky pojištění STORNA ERV


  Pojištění obecné odpovědnosti CK

  Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má uzavřenou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti CK.

 • Limit pojistného plnění u škod na zdraví nebo na životě 45 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u škod na majetku 3 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u újmy za narušení dovolené související se vzniklou škodou na zdraví nebo na životě či na majetku 500 000 Kč / rok


  O ERV Evropské pojišťovně

  Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 110 let. Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Přes milion klientů ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

  Zpracování osobních údajů ERV pojišťovnou - GDPR

  Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR