Page image

Cestovní pojištění zákazníka

1. Cestovní pojištění Complex+

Je vybráno tak, aby co nejlépe odpovídalo charakteru zájezdů organizovaných naší CK.
Poskytuje prémiovou kvalitu služeb za cenově výhodných podmínek.
Delegáti naší CK ho znají a mají s ním dobré zkušenosti.

Detailní informace o pojištění - informační leták
Na jaké potíže cestujících se pojištění vztahuje a jaké jsou limity pojistného plnění
Cestovní POJIŠTĚNÍ Complex+: Rozsah a limity pojistného plnění

Jak si pojištění sjednat?
Doporučujeme sjednat pojištění již při rezervaci Vašeho zájezdu. Díky tomu můžete mít svou dovolenou chráněnou i v případě nutnosti jejího zrušení. Naši prodejci Vám ochotně poradí, jaká varianta je pro Vaši cestu vhodná. Nabídka pojistek je taktéž součástí online rezervací.

Co dalšího potřebujete vědět?
Prostudujte si informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky.
Cestovní pojištění k zájezdu: Informační dokument o pojistném produktu
Cestovní pojištění k zájezdu: Pojistné podmínky


2. Jednorázové cestovní pojištění SingleTrip s možností individuálního sestavení

Tato pojistka není součástí online rezervací. V případě zájmu o sjednání tohoto pojištění vypište vybranou variantu do poznámky v online rezervaci.
Cestovní poištění SingleTrip si můžete sjednat ve 4 variantách podle úrovně pojistné ochrany. Každá obsahuje minimálně pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb, osobních věcí a odpovědnosti. Díky 8 možnostem rozšíření si ho přizpůsobíte podle toho, co právě potřebujete.
Všechny varianty SingleTripu zahrnují léčení COVIDu v zelených destinacích, pro pojištění COVID-19 i v oranžových, (tmavě) červených, neoznačených a černých destinací je nutné pojištění rozšířit o připojištění COVID Plus.

Produktový list
Cestovní pojištění SingleTrip: Rozsah a limity pojistného plnění
Cestovní pojištění SingleTrip: Informační dokument o pojistném produktu
Cestovní pojištění SingleTrip: Předsmluvní informace a pojistné podmínky


3. Pojištění storna

Pokud máte již uzavřené vlastní cestovní pojištění a máte zájem pouze pojistit Vaši dovolenou na storno, nabízíme speciální Pojištění STORNA. Toto pojištění je např. vhodné pro pojištění trajektových lístků nebo samostatných letenek.

Pojištění storna lze sjednat ve 2 variantách:

Storno
 • 4 % z ceny cestovních služeb
 • stornovat lze pouze konkrétní důvody vyjmenované v pojistných podmínkách a týkající se striktně osob, které cestují
 • varianta pojištění obsahuje i onemocnění na Covid-19
 • spoluúčast vždy 20 %

  Storno Plus
 • 7 % z ceny cestovních služeb
 • vztahuje se na cestující i osoby, které s Vámi neměly cestovat (péče o nemocné prarodiče, úraz blízkého spolupracovníka, úmrtí blízké osoby)
 • stornovat je možné z téměř jakéhokoli doložitelného důvodu
 • obsahuje i důvody týkající se onemocnění Covid-19 vč. osobní preventivní karantény nebo nesplnění zdravotních podmínek při Covid-19 na letišti
 • hospitalizace nebo úmrtí cestujících jsou bez spoluúčasti, ostatní důvody s 20% spoluúčastí

  V případě zájmu o toto pojištění napište "pojištění storno" nebo "pojištění storno plus" do poznámky v online rezervaci.

  Nabídka pojištění Storno a Storno Plus
  Informační dokument o pojištění Storno a Storno Plus
  Pojistné podmínky pojištění Storno a Storno Plus


  JAK POSTUPOVAT PŘI POTÍŽÍCH V ZAHRANIČÍ?

  Aktivní asistence je Vám k dispozici 24 hod. denně, 365 dní v roce v českém jazyce. V jakékoliv tísňové situaci zavolejte na +420 221 860 606.
  Uschovejte si všechny dokumenty související se škodou, budete je potřebovat při hlášení pojistné události.

  JAK NAHLÁSIT ŠKODU

  Škodu nahlásíte jednoduše online na webu ERV Evropské pojišťovny. Vyplňte důkladně všechny kolonky online hlášení a přiložte naskenované originály dokladů.

  Pojištění insolvence

  Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
  Certifikát pojištění proti úpadku  Pojištění obecné odpovědnosti CK

  Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má uzavřenou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti CK.

 • Limit pojistného plnění u škod na zdraví (včetně nemajetkové újmy) 45 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u škod na věci 3 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u újmy za narušení dovolené v důsledku škody na zdraví nebo majetku 500 000 Kč / rok  O ERV Evropské pojišťovně

  Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 110 let. Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Přes milion klientů ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.
  Proč cestovní pojištění od specialistů z ERV Evropské
  Zpracování osobních údajů ERV pojišťovnou v souladu s GDPR


  Garanční fond

  Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL řádně hradí příspěvky do garančního fondu cestovních kanceláří ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
  Potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu CK