Platební poukázky
Všeobecné smluvní podmínky

Přijímáme poukázky a benefity společností:

Benefity.cz
Benefit Plus
Edenred - poukázky Multi, Holiday, Benefits, Compliments
Pluxee - poukázky Dárek, Flexi a Fokus, Karta Flexi prostřednictvím on-line portálu
Up Česká republika - poukázky Unišek+, Unišek+ FKSP, Cadhoc, Šek Dovolená, online cafeterie Gallery Beta

  • poukázky je možno uplatnit na nabídku všech zájezdů do výše 21 983 Kč (maximální roční částka pro volnočasové benefity v roce 2024)
  • poukázky musí být uplatněny v jejich plné nominální hodnotě
  • platbu poukázkami je třeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do Smlouvy o zájezdu i celkovou výši uplatňovaných poukázek
  • poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
  • poukázky nelze použít k úhradě letenek a trajektových lístků

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 01/11/2023 a mohou být průběžně aktualizovány. Aktuální znění bude vždy zveřejněno na webových stránkách CK SARDEGNA TRAVEL.