Platební poukázky

Všeobecné smluvní podmínky CK SARDEGNA TRAVEL pro proplácení poukázek

Přijímáme poukázky Pluxee, Edenred, Benefit Plus, Benefity.cz a UP.

  • poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu (neplatí pro Pluxee). Akceptace poukázek Ticket Holiday/Ticket Multi: min.platba 1.350 Kč, max. viz výše. V případě poukázek Pluxee je limit uplatnění max. 5.000,- Kč na osobu ubytovanou v hotelu a v příp. ubytování v apartmánech jen 5.000,- Kč / apartmán (max. však do výše 12.000,- Kč nebo do hodnoty 50 % z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu).
  • poukázky musí být uplatněny v jejich plné nominální hodnotě
  • platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek
  • poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
  • poukázky nelze použít k úhradě letenek a trajektových lístků
  • jakékoliv slevy a provize jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v poukázkách

Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 01/11/2018 a mohou být průběžně aktualizovány. Aktuální znění bude vždy zveřejněno na webových stránkách CK SARDEGNA TRAVEL (www.sardinie.cz/platebni-poukazky).