Tento projekt byl nepřímo financován Evropskou radou pro inovace a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA), pověřenou programem Evropské komise COSME, prostřednictvím otevřené výzvy vydané a realizované v rámci projektu COS-TOURINN-2020-3-04. PROJEKT DIGITOUR - podporuje turistický sektor v Evropě prostřednictvím digitálních nástrojů a inovací.
---
This project was indirectly funded by the European Innovation Council and the Executive Agency for SMEs (EISMEA), mandated by the European Commission's COSME programme, through an open call issued and implemented under the project COS-TOURINN-2020-3-04. DIGITOUR PROJECT - boosts the tourism sector in Europe through digital tools and innovation.