Blog

VÝVOJ SITUACE V CESTOVNÍM RUCHU

Sardegna Travel 2.6.2020

2.6.2020 Aktuální informace o situaci v cestovním ruchu během pandemie COVID-19

Od 15. června mohou občané EU vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem přijet do ČR bez nutnosti testu

1. 6. 2020

Od 15. června 2020 bude občanům Evropské unie s potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem v zemích s nízkým rizikem nákazy COVID-19 a cizincům s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta členského státu Evropské unie s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 povolen vstup na území České republiky. Čeští občané vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy COVID-19 nebudou muset bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. Systém označující bezpečné země pro cestování dnes schválila vláda.

„Příznivá epidemiologická situace nám umožňuje pokračovat v rozvolňování přijatých opatření. Parametry a kritéria tzv. semaforu, tedy systému označující bezpečné země pro cestování, vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Spolupracují na něm odborníci z ministerstva zdravotnictví, vnitra, zahraničí i hygienici. Do zeleně a oranžově označených zemí mohou Češi cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na COVID-19 však bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí. Cizinci přijíždějící do ČR se budou prokazovat testem při cestě z oranžových a červených zemí,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Systém je označován za semafor podle barev, které by měly být jednotlivým zemím dle závažnosti vývoje onemocnění COVID-19 na daném území přidělovány. Zelenou dostanou bezpečné země, oranžovou země se středním rizikem nákazy a červenou země s vysokým rizikem nákazy.

evropa_riziko_mapa-01062020

Členské státy Evropské unie a další státy Schengenské dohody s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 jsou aktuálně: Bulharská republika, Estonská republika, Finská republika, Chorvatská republika, Islandská republika, Kyperská republika, Lichtenštejnské knížectví, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Spolková republika Německo, Norské království, Polská republika, Rakouská republika, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Švýcarská konfederace.

Členské státy Evropské unie se středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 jsou: Belgické království, Dánské království, Francouzská republika, Irská republika, Italská republika, Maltská republika, Nizozemské království, Portugalská republika, Španělské království.

Systém se bude vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech.


Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/














30.4.2020
EU studuje „pas na záchranu dovolené“

Bez dohody mezi 27 členskými hraničními státy se začnou uzavírat dvoustranné dohody mezi jednotlivými státy.

MARCO BRESOLIN

Brusel

Zdravotní pas, který dovolí turistům volně se pohybovat mezi zeměmi EU, platný již od tohoto léta. Myšlenka skončila včera na stole 27 evropských ministrů pro cestovní ruch, jak potvrdil Chorvat Gari Cappelli, úřadující prezident tohoto semestru. Cílem je najít dohodu o schválení a společný protokol "do konce v května„, aby bylo možno postupně otevírat vnitřní hranice a tím umožnit i zahraniční cestování. A když nebude dosaženo dohody v sedmadvacítce? „Budeme pokračovat prostřednictvím dvoustranných dohod na vytvoření vzdušných a pozemních koridorů mezi zainteresovanými zeměmi“, připouští Cappelli.

Německo, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko chtějí koridory pouze pro své turisty

Scénář, kterého se Itálie obává, aby nezůstala odříznutá. Oběť v konkurenci mezi dalšími středozemními zeměmi. Poplach byl spuštěn ve Friuli Venezia Giulia, kde má prezident Massimiliano Fedriga představit plán, na kterém pracující Německo, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko a to vytvořit tzv. „koridor záchrana dovolené“. Dokonce i Tomáš Petříček, ministr zahraničí z České republiky, mluvil o možné dohodě se Slovenskem a Rakouskem znovu otevřít vzájemně turistické toky mezi těmito třemi zeměmi.

Je na komisi, aby připravila tento protokol e první setkání s vládami, které je naplánováno na 6. května, ale překážek je mnoho. Bylo vzneseno několik nápadů, jak uchopit zrození tohoto "Cestovního pasu Covid19" zdali má být vystaven cestujícím dříve než nastoupí do letadla nebo před překročením hranice: od výtěru, vyšetření krve i nejméně efektivního měření tělesné teploty.

Hypotéza je z představit jakýsi hygienický průkaz

Není však snadné přijmout společnou metodu na úrovni EU osvědčující zdravotní stav občana. Itálie nadále doufá v evropské řešení, které stanoví stejná pravidla na hraničních kontrolách pro všechny. Za tímto účelem ministr Dario Franceschini pracoval s kolegy z dalších zemí Středomoří, za společné hranice. Výsledkem byl dokument podepsaný Itálií, Španělskem, Francií, Portugalskem, Řeckem, Maltou a Kyprem s podporou Bulharska. Usilují o adekvátní ekonomická opatření, ale poslední část dokumentu je spjata s potřebou záruky možnosti cestování "nejprve mezi zeměmi EU a poté se zbytkem světa. Osm ministrů požaduje „homogenní opatření na Evropské úrovni “pro opětovné otevření hranic. Ale taktéž jižní fronta se pravděpodobně rozdělí, protože ne všechny země byly zasaženy koronavirem stejným způsobem, a tak některé jsou připraveny hájit své zájmy bez konkrétního pořadníku. Včera například během schůzky naléhala maltská ministryně na potřebu vytvoření koridorů záchrany dovolené: „Měly by být vytvořeny – řekla ministryně Julia Farrugia - mezi územími a regiony, které, stejně jako Malta, obdrželi chválu za správné řízení nouzového stavu způsobeného koronavirem.

Sdílení

Kategorie článků

Vše Sport na Sardinii Články o Sardinii Cestovní průvodce Kulturní dědictví Videa o Sardinii I Land

Poslední články

Zrušení povinnosti negativního testu na COVID-19 při vstupu na Sardinii

Vyhláška ze dne 11. září 2020 stanovující povinnost předložení negativity minimálně sérologického testu na Covid-19 při vstupu na území Sardinie byla do 7.10. pozastavena.

Blog  / 12.9.2020  / Region Sardinie
Vlajka

KORONAVIRUS SARDINIE 29. ČERVNA

29.6.2020 Koronavirus, aktualizovaná data k 29. červnu 2020.

Blog  / 29.6.2020  / Region Sardinie
Sardegna sicura

PRŮVODCE PRO CESTOVATELE

15.6.2020 Aktualizované odpovědi pro ty, kteří plánují cestu na Sardinii.

Blog  / 15.6.2020  / Region Sardinie
Procentuální zobrazení nakažených v provinciích k 6.5.2020

INFORMACE SARDINIE

14.5.2020 Informace o aktuálním vývoji situace na ostrově Sardinie.

Blog  / 14.5.2020  / SARDEGNA TRAVEL