Sardegna sicura
Blog

PRŮVODCE PRO CESTOVATELE

Region Sardinie 15.6.2020

15.6.2020

Aktualizované odpovědi pro ty, kteří plánují cestu na Sardinii.



1. Jaká je obecná situace na Sardinii?

Opatření k opětovnému spuštění tzv. „Fáze 3“ jsou platná v celé Itálii, tj. postupný a úplný návrat k normálu, který následuje po prvních dvou předchozích omezujících fázích nouzového stavu v důsledku epidemie Covid-19. Neexistuje žádné omezení osobní svobody s ohledem na sociální distancování a zákaz shromažďování. Většina ubytovacích a obchodních zařízení je otevřená a řídí se pravidly týkajících se sociálního distancování, hygieny a vyhláškami vydanými národní vládou a nařízeními guvernéra Sardinie.

2. Jak cestovat na Sardinii, ze Sardinie a uvnitř ní?


V současné době jsou na základě vyhlášky ministra dopravy aktivní všechna vnitrostátní letecká a námořní spojení.

Od 25. června se obnoví spojení se zeměmi Evropské unie, se Spojeným královstvím, se státy, na které se vztahuje schengenská dohoda, s Andorrou, Monackým knížectvím, San Marinem a Vatikánem.

Od 1. července s ostatními zeměmi světa.

Na letištích a v přístavech na ostrově budou cestující podrobeni měření tělesné teploty.
Aktivní je městská a příměstská veřejná doprava, taxi, transfery a trajekty na menší ostrovy. Ve vlacích a místních dopravních prostředcích cestujete s omezenou kapacitou cestujících, aktuální je povinnost nosit roušku.
Podrobné informace získáte na internetových stránkách Trentalia-Sardinie, Arst, Ctm-CA, Atp-SS, Atp-NU a Aspo-Olbia.
Autem cestují max 2 lidé, řidič a cestující na zadním sedadle (s rouškou), pokud nežijí spolu. Více lidí pouze pokud patří do stejné rodinné skupiny.
Na motorce cestujete sami nebo s rodinným příslušníkem.

3. Jaká ustanovení je třeba dodržovat před cestou?


Povinná digitální registrace příletů/příjezdů na Sardinii je online. Je užitečná pro sledování vstupů a pobytů na regionálním území, pro větší ochranu místních i cestujících.
Cestující, kteří se chtějí vydat na ostrov, se musí zaregistrovat vyplněním online formuláře (z počítače nebo smartphonu).
Při odjezdu je třeba předložit kopii potvrzení o registraci. Registrace s uvedením původu a určení může být provedena kdykoli po rezervaci cesty a ubytování,
přičemž otázky týkající se zdravotního stavu musí být zodpovězeny nejdéle dva dny před nástupem na palubu.
Můžete se také zaregistrovat stažením mobilní aplikace SardegnaSicura z obchodů s aplikacemi iOS a Android, což umožňuje sledování kontaktů během vašeho pobytu.

4. Novinky o plážích, muzeích, událostech, místech kulturního a zábavního zájmu?


Máte přístup k bezplatným plážím a zařízením ke koupání, které respektují bezpečnostní vzdálenost mezi lidmi a slunečníky.
S přesnými ustanoveními týkajícími se distancování a hygieny osob jsou aktivní místa uctívání, muzea, divadla a kina, lázně a wellness centra, letní centra a herny,
hospody a noční kluby. Díky preventivním opatřením jsou přístupné veřejné parky a zahrady; s kvótovými vstupy, jednotlivá sportovní centra (jízda na koni, golf, tenis,
surfování a plachtění), tělocvičny a bazény.

5. Jak průběžně informovat o vývoji situace a na koho se obrátit v případě potřeby?


Region Sardinie zpřístupnil občanům bezplatné číslo 800311377, které je aktivní denně od 8 ado 18 hod. V případě urgentního kontaktu 118. Nechoďte sami na pohotovost.
Klienti ck SARDEGNA TRAVEL mají během sezóny k dispozici kontakt na české delegátky přítomné v destinaci a taktéž emergency telefonní číslo na cestovní kancelář.











Sdílení

Kategorie článků

Vše Sport na Sardinii Články o Sardinii Cestovní průvodce Kulturní dědictví Videa o Sardinii I Land

Poslední články

Zrušení povinnosti negativního testu na COVID-19 při vstupu na Sardinii

Vyhláška ze dne 11. září 2020 stanovující povinnost předložení negativity minimálně sérologického testu na Covid-19 při vstupu na území Sardinie byla do 7.10. pozastavena.

Blog  / 12.9.2020  / Region Sardinie
Vlajka

KORONAVIRUS SARDINIE 29. ČERVNA

29.6.2020 Koronavirus, aktualizovaná data k 29. červnu 2020.

Blog  / 29.6.2020  / Region Sardinie
Procentuální zobrazení nakažených v provinciích k 6.5.2020

INFORMACE SARDINIE

14.5.2020 Informace o aktuálním vývoji situace na ostrově Sardinie.

Blog  / 14.5.2020  / SARDEGNA TRAVEL