/> />/> /> />

Džípem do oázy WWF Monte Arcosu

  • Šestimístným džípem budete vyzvednuti z hotelu a dovezeni do jednoho z přírodních pokladů ostrova.

    Les Monte Arcosu - Gutturu Mannu je největší les cesmínových dubů z celé středomořské pánve.

    Když vstoupíte do WWF Oázy Monte Arcosu, budete mít dojem, že jste součástí dokumentárního filmu. Je jedním z mála přírodních parků ostrova, těch nejvzácnějších ve Středomoří, jeden z posledních lokalit sardinského jelena a pokladnice četné biologické rozmanitosti.

    Rezervace WWF má rozlohu asi 3600 hektarů a je domovem významných druhů sardinské flóry a fauny. Území má nepravidelnou morfologii, vyznačující se dlouhými a strmými údolími kde v zimě a na jaře zurčící potoky vytékají z břehů a v létě se výrazně snižují.

    Vysoké vrcholy dosahují přes 1000 metrů. Uvnitř Oázy se nachází výběh pro opětovné osídlení jeleny a daňky. Bude možné si udělat krátkou panoramatickou procházku po "Naučné stezce" a navštívit místní muzeum.