Pojištění insolvence

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Certifikát pojištění proti úpadku


Pojištění obecné odpovědnosti CK

Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL má uzavřenou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti CK.

 • Limit pojistného plnění u škod na zdraví nebo na životě 45 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u škod na majetku 3 000 000 Kč / rok
 • Limit pojistného plnění u újmy za narušení dovolené související se vzniklou škodou na zdraví nebo na životě či na majetku 500 000 Kč / rok


  O ERV Evropské pojišťovně

  Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 110 let. Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Přes milion klientů ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme. Zpracování osobních údajů ERV pojišťovnou v souladu s GDPR  Garanční fond

  Cestovní kancelář SARDEGNA TRAVEL řádně hradí příspěvky do garančního fondu cestovních kanceláří ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
  Potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu CK