Vážený zákazníku,

provoz CK SARDEGNA TRAVEL s.r.o. je do 19.4. zcela přerušen.
Od 20.4. budeme znovu k dispozici na telefonních číslech a e-mailových adresách uvedených v kontaktech.

Kancelář zůstává pro veřejnost uzavřena do zrušení restriktivních opatření vlády.


Vážení klienti,

doufáme, že jste všichni v pořádku a bezpečí se svými rodinami či blízkými.

Rádi bychom Vás informovali o stavu, ve kterém se nyní společně s ostatními cestovními kancelářemi nacházíme.

Předem bychom chtěli zdůraznit, že SARDEGNA TRAVEL plně respektuje prioritu vlády, kterou je ochrana zdraví a bezpečnost občanů ČR.

Vyhlášením stavu nouze se činnost cestovních kanceláří a agentur dostává mimo platný právní rámec, kdy na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem a příslušná legislativa řešící tuto situaci musí být dopracována. Pandemie způsobená nemocí Covid-19 obecně spadá do případů nepředvídatelných okolností označovaných jako „vis maior“ (vyšší moc) a jako taková může představovat legitimní důvod pro neplnění smluvních povinností či pro následnou změnu již ujednaného závazku.

Prostřednictvím Asociace cestovních kanceláří ČR, která mnohé z nás zastupuje v jednání s vládou a krizovým štábem, jsme vznesli několik návrhů, jak bychom chtěli negativní dopad současné situace na všechny strany minimalizovat. Tato jednání probíhají ve všech státech Evropské Unie a věříme v uzákonění jednotného postupu při řešení tak, aby nevznikl rozpor mezi podnikateli země, kteří službu prodávají a podnikateli země, kteří ji následně poskytují.

V důsledku pandemie COVID-19 jsme však prakticky ze dne na den přišli o veškerý příjem z podnikání. V tuto chvíli máme ve valné většině případů uhrazené zálohy na zakoupené zájezdy, a to převážně na ty ve zvýhodněných nabídkách First Minute. Mnohé ubytovací kapacity si tuto slevu podmiňují právě okamžitou platbou. Z ekonomických důvodů není v takovém měřítku možné vracet klientům okamžitě peníze zejména proto, že finance byly již částečně uhrazeny do zahraničí. Konkrétně v Itálii začala platit dne 16.3.2020 zákonná vyhláška o možnosti vydávání voucherů s roční splatností, kdy majitel subjektu (ubytovací kapacity, letecké společnosti a cestovní kanceláře) volí mezi vystavením voucheru a vrácením peněz. V našem případě je situace nelehká, ale stabilizovaná tím, že pracujeme s dodavateli napřímo a ne přes dalšího prostředníka.

I toto je jeden z významných bodů, který nesmí být opomíjen v novém legislativním nařízení. Je třeba brát zřetel na smluvní nároky dle práva EU. K aplikaci imperativních norem se vždy přihlédne bez ohledu na rozhodné právo a nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady přikazuje aplikovat imperativní normy státu, v němž měla být smlouva plněna. V tuto chvíli je tudíž potřeba vyčkat nové legislativy, jelikož imperativní opatření vlád ČR a Itálie nejsou ve shodě a my se dožadujeme jasného postoje naší legislativy.

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven, Asociace cestovních kanceláří ČR a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur významně podporují návrh na legislativní zakotvení (nařízením vlády) možnosti odložení čerpání služeb zákazníkem zaplacených do data vyhlášení nouzového stavu na budoucí období, a to formou vydání voucheru s platností 18 měsíců od data vyhlášení nouzového stavu. I nám se jeví toto řešení jako rychlá, účinná a efektivní pomoc cestovním kancelářím a agenturám s nulovým finančním zatížením pro stát a bez finančních ztrát pro zákazníka.

Tato dohoda se nazývá dohoda o narovnání a je vhodná zejména v situacích, kdy nejsou právně jasná vzájemná práva a povinnosti zákazníka a cestovní kanceláře. Například není jasné, zda je cestovní kancelář povinna vrátit cenu zájezdu nebo je zákazník povinen platit storno. Dohoda o narovnání se tedy jednoznačně hodí pro situaci, kterou cestovní kanceláře a zákazníci nyní zažívají.

Uzavřením dohody o narovnání se stará a nejasná práva a povinnosti z původní smlouvy o zájezdu ruší a jsou nahrazena právy a povinnostmi v nové smlouvě. Po uzavření dohody o narovnání již cestovní kancelář nemůže požadovat zaplacení sporného storna a zákazník nemůže požadovat sporné navrácení ceny původního zájezdu. V dohodě o narovnání buď může být přímo určen nový zájezd, který zákazník absolvuje nebo mu bude na základě této dohody vystavena poukázka na zájezd či jiné služby v hodnotě původního zájezdu.

Nabízíme toto řešení, abychom zmírnili následky aktuální situace a navrhujeme svým klientům ponechání uhrazené platby jako kredit/poukaz na jakýkoliv zájezd z nabídky naší cestovní kanceláře pro rok 2020/2021. Zdůrazňujeme, že tyto poukazy jsou pojištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře. O své peníze tedy nepřijdete a využijete je v letošním nebo příštím roce na jiný zájezd.

Podmínky poukazu jsou:

 • Rezervaci příštího zájezdu je nutné vytvořit do 15.12.2020
 • Poukaz lze uplatnit na jakýkoliv zájezd naší cestovní kanceláře
 • Realizace zájezdu může být v roce 2020 nebo až v roce 2021
 • Nákup je nutné učinit přímo v naší cestovní kanceláři (kdo zakoupil u našich provizních prodejců, tak opět tam)

 • Původní cestovní pojištění na zájezd nelze z jeho podstaty převádět a je nutné zakoupit nové, doporučujeme Vám proto sjednat si pojištění včetně pojištění storna zájezdu.

  Máme za to, že cestovní kanceláře jsou nyní v pozici slabší strany a to z důvodu, že se ocitly bez příjmu v podstatě ze dne na den. Je na místě zmínit absolutní nasazení všech našich zaměstnanců, a to bez záruky vyplacení mezd.

  Za každé situace se snažíme přistupovat k Vám, našim klientům zcela otevřeně a podávat Vám kompletní informace. To je hlavní důvod, proč apelujeme na solidaritu a trpělivost. Nečekáme s rukama v klíně na to, co přijde, uvědomujeme si vážnost současné situace a snažíme se k ní přistupovat zodpovědně na bázi lidské i profesionální.

  I my řešíme stav nouze z pohledu občana, vnučky, dcery, matky ale i zaměstnavatele a obchodního partnera. Nevíme, co nás čeká, ale snažíme se být připraveni na veškeré varianty, a to jak na realizaci letošní sezóny ať už celé nebo částečně, tak i na možnost muset přečkat delší období bez možnosti realizace našich zájezdů. Nepropouštíme, snažíme se udržet tým zkušených a solidárních pracovníků a projednáváme i možnost úzce spolupracovat právě s regionem Sardinie a našimi hlavními partnery na propagaci. Všichni víme, že jsme na stejné lodi a musíme být každý den připraveni vrátit se na svá místa a jet na plné obrátky.

  Tímto vyjádřením bychom Vás chtěli znovu požádat o zvážení postoje při stornování zájezdu a v případě, že i přes veškerou naši snahu maximálně objasnit konkrétní situaci zůstane neměnné, tak o trpělivost s vyřízením vašeho požadavku. A to minimálně do zveřejnění Novely zákona, která se dané problematice věnuje a jasně určuje postup řešení této situace. Ta by měla být vyhlášena v nejbližších dnech.

  Budeme Vám velmi vděčni, pokud výše nabízené řešení akceptujete a děkujeme již nyní za Váš čas, který rozhodování věnujete.

  Spousta z Vás s námi cestuje pravidelně a víte, že jsme v této branži již 17 let. Jsme flexibilní, rodinná firma a současnou situaci zvládneme, ale Vaším rozhodnutím převést Vámi uhrazené platby na pojištěné vouchery s platností 1 rok nám velmi pomůžete vyřešit současný akutní stav.

  Dovolte nám závěrem projevit přání, aby tato situace brzy skončila a to bez velkých dopadů, hlavně na zdraví a životy nás všech.

  Doufáme, že jaro a teplé počasí vir dostatečně oslabí a cestovatelský život se společně s Vašimi plány na dovolenou vrátí do normálu.

  PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ SE I PŘES VEŠKERÉ VÝŠE UVEDENÉ DŮVODY ROZHODLI ZÁJEZD STORNOVAT:

  Z pohledu jednotlivce a za normálních okolností bychom neměli co namítnout.

  Právě Vás žádáme o trpělivost a vyčkání na imperativní novelu naší vlády, o které již více než 2 týdny jednáme prostřednictvím ACK ČR a kterou netrpělivě vyčkáváme.

  Pevně věříme, že se nám podaří dosáhnout s vládou shody, v opačném případě budeme muset zvážit i vyhlášení insolvence a v tom případě bychom nemohli upřednostňovat jednoho věřitele před druhým. Vzhledem k nemožnosti přijmout toto rozhodnutí nejsme schopni správně posoudit ani naše další kroky. Jakmile bude známo rozhodnutí vlády, vyhodnotíme situaci a budeme moci opět otevřít kancelář a fungovat (stejně jako celých 17 let naší existence) s právní oporou a možností objektivně posoudit každý jednotlivý případ zvlášť.

  V žádném případě není v našem zájmu Vás jakkoli poškodit nebo zbytečně protahovat konečné stanovisko. Celé naše podnikání je založeno z větší části na naší stálé klientele, a tak se snažíme všichni společně vyjít z této situace jako vítězové.

  Buďte zdrávi a věřte, že veškeré úsilí a kroky děláme ve snaze o spokojenost nás všech.

  Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali našemu vyjádření a věříme, že pochopíte naše stanovisko.

  S úctou a přáním krásného dne

  SARDEGNA TRAVEL


  VELKÉ DÍKY VÁM, NAŠIM PŘÍZNIVCŮM, KTEŘÍ NÁM JIŽ VYJÁDŘILI DŮVĚRU A PODPORU AKCEPTACÍ NABÍZENÝCH POUKÁZEK A MOC DĚKUJEME ZA DOJEMNÉ PROJEVY SOLIDARITY A SOUNÁLEŽITOSTI.

  DĚKUJEME


  Martina, Antonio, Eva, Kamila, Nikola, Eva, Michala, Veronika, Lucie, Gabriela