Delphina image

Pandemická situace na Sardinii

1. Aktuální opatření na Sardinii
2. Podmínky cestování pro občany ČR na Sardinii
 • Vstup na Sardinii
 • Návrat ze Sardinie do ČR
  3. Hygienické standardy při ubytování
  4. Ochranná opatření na Letišti Václava Havla Praha
  5. Hygienické standardy na palubách letadel Smartwings
  6. Hygienické standardy při transferech

  1. Aktuální opatření na Sardinii

  V Itálii je prodloužen nouzový stav do 31.3.2022. Uznávány jsou dva druhy EU COVID CERTIFIKÁTŮ, tzv. Super Green Pass (SGP; uznává pouze očkování/uzdravení) a Green Pass (GP; uznává očkování/uzdravení/test).

  PLATNOST EU certifikátů:
  Očkované osoby - do 31.1.2022 - 9 měsíců / od 1.2.2022 zkrácení platnosti na 6 měsíců, po posilující třetí dávce aktuálně platnost 9 měsíců
  Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19 mají EU certifikát (Super Green Pass) platný po dobu 6 měsíců

  Na Sardinii i nadále zůstává povinnost zachovávání fyzických rozestupů osob, dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (např. maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce). V restauracích a barech je max. počet osob u jednoho stolu ve vnitřních prostorách limitován na šest (venku bez omezení). Obchody i obchodní centra zůstávají otevřené.
  Rouška je povinná všude - venku i ve všech vnitřních prostorách (v MHD, muzeích, kinech atp. musí být min. respirátor FFP2).

  Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro všechny neočkované osoby nad 12 let, tj. které se neprokáží EU certifikátem o očkování/uzdravení (SGP). Certifikát je vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování MHD/dálkovými spoji/letadlem/trajektem, občerstvení uvnitř restaurací, vstupy do muzeí, kina, posiloven, bazénů, na stadiony a mnohé další aktivity, tj. již nestačí negativní výsledek testu.
  Mezinárodní lety a transit tímto není dotčen, pokud nejste očkovaní/uzdravení, lze cestovat na negativní test (24 hod antigen, 48 hod PCR), ale na letiště pro odlet musíte individuální dopravou a po příletu do karantény a opakovat test.

  Při vstupu do země jsou prováděny namátkové testy (na přechodech a při příletu) - pokud bude výsledek pozitivní, bude nařízena povinná 10 denní karanténa. V celé Itálii platí zákaz diskoték,veškerých oslav a koncertů venku (do 31.1.22).

  Aktuální informace včetně případných výjimek z uvedeného opatření zveřejňuje: Velvyslanectví ČR v Římě

  2. Podmínky cestování pro občany ČR na Sardinii

  Vstup na Sardinii

  Pro přijíždějící z České republiky, je povolen vstup s EU certifikátem + vyplněným PLF formulářem + antigenním (24 hod) nebo PCR (48 hod) testem.

  1. Certifikát EU
  (národní certifikáty EU, Kanady, UK, Japonska, Izraele a USA)
  Certifikát v digitální nebo papírové podobě musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

  a) ukončení očkovací cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou evropskou lékovou agenturou (EMA), v případě dvoudávkového schématu očkování je počítáno až od druhé dávky)
  b) negativní PCR (ne starší 48 hodin) nebo antigenní test (ne starší 24 hodin) provedený výtěrem. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.
  Plně naočkovaní občané, kteří mají v ČR veřejné zdravotní pojištění, mají v České republice hrazené 2 PCR testy měsíčně. Osoby mladší 18 let, rozočkovaní občané, kterým ještě neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího schématu a u osob, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, je hrazeno 5 PCR testů měsíčně.
  c) prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)

  Certifikát ČR o očkování, testu nebo prodělání nemoci covid 19 lze stáhnout ZDE.

  2. PLF formulář
  Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/. Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. dPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením.

  3. Test
  VŠICHNI přijíždějící z EU starší 6 let tj. i očkovaní a uzdravení, prokázat antigenním (ne starším 24 hod) nebo PCR (ne starším 48 hod) testem. Neočkovaní musí mít test a podrobit se 5-denní karanténě a na jejím konci musí podstoupit opětovný test. Děti od 6 do 17 let v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě do pětidenní karantény rovněž nepůjdou. Přijíždějící ze zemí mimo EU musí mít test a 10-denní karanténu ukončenou testem.

  Překlady formulářů, seznamy odběrových míst na Sardinii a nejaktuálnější informace mají klienti SARDEGNA TRAVEL ve své osobní složce "odbavení".

  V případě nástupu příznaků Covid-19 zůstává povinnost pro kohokoli, i když s potvrzením negativity, nahlásit tuto skutečnost okamžitě na regionální zdravotní úřad prostřednictvím telefonních čísel konkrétně vyhrazených a podstoupit, až do následného rozhodnutí zdravotnického úřadu dobrovolnou izolaci.

  Aktuální informace zveřejňuje: Velvyslanectví ČR v Římě

  1.Příjezdový formulář
  Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici vyplněním příjezdového formuláře. Děti do dovršení věku 12 let nemusí příjezdový formulář vyplňovat.

  2.Testování
  Před vstupem na území ČR veřejnou dopravou (letadlem, vlakem, autobusem) musí cestující disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Pokud se jedná o občany České republiky a osoby s vydaným povolením k přechodnému či trvalému pobytu na území České republiky, mohou před vstupem na území České republiky hromadnou veřejnou dopravou disponovat i negativním výsledkem antigenního testu (max. 48 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.

  Občané ČR, občané EU s vydaným povolením k přechodnému pobytu v ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR vydaným ČR cestující individuální dopravou nemusí podstoupit test před cestou.

  Po vstupu na území ČR platí povinnost podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (např. FFP2, KN95).
  Výjimky z testů pro:
  1) Očkované osoby, které nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, a které se prokáží certifikátem o provedeném očkování - nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu
  2) Osoby s prodělaným onemocněním Covid 19 (bez klinických příznaků onemocnění), kterým od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní a která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění
  3) Děti do dovršení 12 let věku

  Aktuální podmínky návratu do ČR zveřejňuje: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  3. Hygienické standardy při ubytování

  K zajištění standardů nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví hostů i zaměstnanců implementovaly hoteliéři řadu opatření v souladu s hygienickými a bezpečnostními pokyny Světové zdravotnické organizace, státního zdravotního ústavu a italské vlády. Konkrétní příklady jsou uvedeny na stránkách jednotlivých ubytovacích kapacit.

  Mezi nejčastější patří:

 • měření tělesné teploty zaměstnanců a hostů
 • používání roušek ve vnitřních společných prostorách
 • dezinfekce hotelových pokojů před příjezdem každého hosta
 • čištění klimatizace speciálními prostředky na bázi alkoholu
 • denní úklid pokojů a veřejných prostor antibakteriálními a antivirovými prostředky
 • rozmístění dezinfekčních stanic s gelem ve společných prostorách i v každém pokoji
 • rozmístění stolů v restauraci, obsluha u bufetových stolů
 • vzdálenosti mezi lehátky u bazénu i na pláži
 • 4. Ochranná opatření na Letišti Václava Havla Praha

  Na letišti Václava Havla Praha platí již několik měsíců celá řada ochranných opatření, které byly nastaveny ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví. Odbavení na odletech i příletech probíhá za přísných hygienických podmínek, která mají zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Všichni cestující i návštěvníci letiště musí ve všech prostorách nosit respirátor, dodržovat bezpečné rozestupy a věnovat se dostatečné hygieně rukou.

  Více informací a informace o ochranných opatřeních na letišti naleznete ZDE.

  5. Hygienické standardy na palubách letadel Smartwings Group

  Dezinfekce letadel

  Před a po každém letu prochází interiér letadel důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami a toalet.

  Vzduchové filtry

  Letadla jsou vybavena vzduchovými filtry HEPA, které zachytí 99,97 % virů a bakterií.

  Vstup na palubu jen s ochranou úst a nosu

  Před vstupem na palubu letadel Smartwings Group a po celou dobu letu musí mít všichni cestující starší 15 let nasazen respirátor naplňující min všechny technické podmínky a požadavky (např. FFP2, KN95). Děti ve věku od 6 do 15 let mohou cestovat pouze s jednou zdravotnickou obličejovou maskou. Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou jsou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

  Minimalizace fyzického kontaktu
 • Dvoumetrové odstupy - při nástupu a výstupu do/z letadla je nutné dodržovat dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.
 • Usazení v letadle - v případě dostatečně volné kapacity jsou cestující usazováni s odpovídajícími rozestupy.
 • Bezkontaktní placení - s ohledem na ochranu zdraví cestujících a palubního personálu je doporučováno platit bezkontaktně, tj. platební kartou.
 • 6. Hygienické standardy při transferech

  Hromadné i přímé transfery z letiště do ubytovacích kapacit a zpět jsou po každém cestujícím dezinfikovány a v centrále ozonizovány. Používají se roušky.

  Připojištění EXTRA (Covid-19)

  Rozšíření stávajících komplexních balíčků cestovního pojištění o pojištění vztahující se na karanténu včetně pojistných podmínek najdete v sekci pojištění.

  Asistence v místě pobytu

  Během letní sezóny jsou Vám v destinaci Sardinie plně k dispozicí naši stálý česky mluvící delegáti

  Nic jsme neponechali náhodě a tak Vám i letos můžeme dopřát kouzelnou a pohodovou dovolenou.

  Jsme stále s Vámi

  Specialisté na Sardinii SARDEGNA TRAVEL