Delphina image

Pandemická situace na Sardinii

Podmínky cestování pro občany ČR na Sardinii

Na Sardinii i nadále zůstává povinnost zachovávání fyzických rozestupů osob, nošení roušek, a dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (např. maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce atd.).

Vstup na Sardinii

Pro přijíždějící z České republiky, je povolen vstup s EU certifikátem (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí).
Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

a) ukončení očkovací cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou evropskou lékovou agenturou, v případě dvoudávkového schématu očkování je počítáno až od druhé dávky)

b) negativní PCR nebo antigenní (provedený výtěrem) test ne starší 48 hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let. Od 8.června jsou ceny testů regulované, za antigenní test zaplatí samoplátci maximálně 201 Kč, za PCR test nejvýše 614 Kč + odběr 200 Kč. Každý občan, který má v ČR veřejné zdravotní pojištění, má v České republice hrazené dva PCR testy měsíčně a jeden antigenní test týdně. Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba.

c) prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)

Pokud se cestující neprokáže certifikátem EU, následuje povinná pětidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě se musí nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

Od 6.8.2021 je certifikát vyžadován u osob starších 12 let i při využití těchto aktivit: stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním; veřejně přístupná představení, sportovní akce, soutěže; muzea a výstavy; plavecké bazény, tělocvičny, wellness centra, taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit; festivaly, lázně, kulturní centra atd. (výčet veškerých služeb vyžadujících certifikát uvádí velvyslanectví ČR v Římě).
Jako zelený certifikát je v Itálii od 6.8. uznáno vydané potvrzení (i digitální certifikát EU) osvědčující:
a) podání první dávky vakcíny platné od 15.dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost 9 měsíců.
b) negativní nebo antigenní PCR test provedený výtěrem - platnost 48 hodin
c) prodělání onemocnění - platnost 6 měsíců po zotavení

Od 1.9. 2021 je certifikát vyžadován i u cestujících v letadlech, na lodích, trajektech a v dálkových autobusech, jejichž trasa vede přes hranici regionu.

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/. Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením. Pro vstup na Sardinii již není povinná další digitální registrace pro vstup na regionálním území Sardinie.

Překlady formulářů, seznamy odběrových míst na Sardinii a nejaktuálnější informace mají klienti SARDEGNA TRAVEL ve své osobní složce "odbavení".

 • V případě nástupu příznaků Covid-19 zůstává povinnost pro kohokoli, i když s potvrzením negativity, nahlásit tuto skutečnost okamžitě na regionální zdravotní úřad prostřednictvím telefonních čísel konkrétně vyhrazených a podstoupit, až do následného rozhodnutí zdravotnického úřadu dobrovolnou izolaci.
 • Nutnost nošení roušek tam, kde není možné dodržovat odstupy min. 1 m a to ve vnitřních i venkovních prostorách ve dne i v noci. Udržování bezpečnostních rozestupů bylo povinné vždy, jinak byla rouška povinná. U hotelů to znamená převážně při vstupu do restaurace, obchodu či recepce.

  Aktuální informace včetně případných výjimek z uvedeného opatření zveřejňuje: Velvyslanectví ČR v Římě

  Návrat ze Sardinie

  Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici vyplněním příjezdového formuláře. Všichni cestující mají povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 do pěti dní po příjezdu na území ČR.

  Výjimky z testu při návratu do ČR pro:
  1) Očkované osoby, které nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, a které se prokáží certifikátem o provedeném očkování - nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky - zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
  2) Osoby s prodělaným onemocněním Covid 19 (bez klinických příznaků onemocnění), které od prvního pozitivního výsledku PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní a která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazce lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU - zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
  3) Děti do dovršení 6 let věku nemusí vyplňovat příjezdový formulář ani podstoupit test

  MZV: Aktuální podmínky návratu do ČR ze zahraničí


  Hygienické standardy při ubytování

  K zajištění standardů nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví hostů i zaměstnanců implementovaly hoteliéři řadu opatření v souladu s hygienickými a bezpečnostními pokyny Světové zdravotnické organizace, státního zdravotního ústavu a italské vlády. Konkrétní příklady jsou uvedeny na stránkách jednotlivých ubytovacích kapacit.

  Mezi nejčastější patří:

 • měření tělesné teploty zaměstnanců a hostů
 • používání roušek ve vnitřních společných prostorách
 • dezinfekce hotelových pokojů před příjezdem každého hosta
 • čištění klimatizace speciálními prostředky na bázi alkoholu
 • denní úklid pokojů, společných a veřejných prostor speciálními antibakteriálními a antivirovými prostředky
 • rozmístění dezinfekčních stanic s gelem ve společných prostorách i v každém pokoji
 • rozmístění stolů v restauraci, obsluha u bufetových stolů
 • vzdálenosti mezi lehátky u bazénu i na pláži
 • Ochranná opatření na Letišti Václava Havla Praha

  Na letišti Václava Havla Praha platí již několik měsíců celá řada ochranných opatření, které byly nastaveny ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví. Odbavení na odletech i příletech probíhá za přísných hygienických podmínek, která mají zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Všichni cestující i návštěvníci letiště musí ve všech prostorách nosit roušku, dodržovat bezpečné rozestupy a věnovat se dostatečné hygineě rukou. Více informací a informace o ochranných opatřeních na letišti naleznete ZDE

  Hygienické standardy na palubách letadel Smartwings Group

  Dezinfekce letadel

  Před a po každém letu prochází interiér letadel důkladnou dezinfekcí dle nejpřísnějších hygienických standardů, a to včetně sedaček, servírovacích stolků a kapes, úložných prostor nad hlavami a toalet.

  Vzduchové filtry

  Letadla jsou vybavena vzduchovými filtry HEPA, které zachytí 99,97 % virů a bakterií.

  Vstup na palubu jen s ochranou úst a nosu

  Před vstupem na palubu letadel Smartwings Group a po celou dobu letu musí mít všichni cestující nasazenu ochranu úst a nosu. Ochrannými prostředky dýchacích cest a rukou jsou vybaveni taktéž všichni palubní průvodčí.

  Minimalizace fyzického kontaktu

 • Dvoumetrové odstupy - při nástupu a výstupu do/z letadla je nutné dodržovat dvoumetrové odstupy od ostatních cestujících.
 • Usazení v letadle - v případě dostatečně volné kapacity jsou cestující usazováni s odpovídajícími rozestupy.
 • Bezkontaktní placení - platby na palubě jsou možné pouze bezkontaktně, tj. platební kartou.
 • Omezení palubních služeb

 • Občerstvení - v rámci palubního prodeje je občerstvení nabízeno v omezené podobě, o které cestující bude informovat posádka. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno.
 • Sky Shop FLY & BUY - s ohledem na minimalizaci kontaktu mezi cestujícími a palubními průvodčími nebude možné zakoupit zboží z palubního magazínu FLY & BUY.
 • Palubní magazín Mywings - tištěné materiály jsou na palubě omezeny pouze na nezbytné nutné. Z tohoto důvodu na letech aktuálně nebude k dispozicic palubní magazín Mywings.
 • Hygienické standardy při transferech

  Hromadné i přímé transfery z letiště do ubytovacích kapacit a zpět jsou po každém cestujícím dezinfikovány a v centrále ozonizovány. Používají se roušky.

  Připojištění EXTRA (Covid-19)

  Rozšíření stávajících komplexních balíčků cestovního pojištění o pojištění vztahující se na karanténu včetně pojistných podmínek najdete v sekci pojištění.

  Asistence v místě pobytu

  Během letní sezóny jsou Vám v destinaci Sardinie plně k dispozicí naši stálý česky mluvící delegáti

  Nic jsme neponechali náhodě a tak Vám i letos můžeme dopřát kouzelnou a pohodovou dovolenou.

  Jsme stále s Vámi

  Specialisté na Sardinii SARDEGNA TRAVEL