Sardinie zažívá boom

10.07.2015

Alghero, lůžka objednaná již na celé léto

Skvělý červen, červenec a v srpnu již plno, velmi dobré září. Data mluví o tom, že turisté znovuobjevují Korálovou riviéru
autor Gianni OlandiPokud se před pár dny mluvilo o slunné optimistické předpovědi na prázdniny v roce 2015 na základě některých údajů, teď jsou již podložené rezervacemi v hotelech a je již jisté, že pro Korálovou riviéru bude pravděpodobně letošní sezóna nejlepší za poslední dobu co do počtu turistů.

Výsledkem mini průzkumu, ve kterém žádáme o rezervaci ubytování v: srpen, již od teď mnoho hotelů vystavuje cedule s nápisem kompletně vyprodáno. Přes tradiční neochotou dělat přečasné závěry, s tím, že účty se nejlépe provádí, když zákazník odjíždí a zaplatí účet, prakticky všechny hoteliéři ve městě a na pobřeží, se shodují, že měsíc červen skončil velmi dobře, a že červenec se jeví více než pozitivně a srpen dle tradice bude tradiční stop stav. Dle posledních předpokladů i vypadá výborně i září.

Celkový obraz potvrzuje velmi zajímavou sezonu pro odvětví algherského cestovního ruchu, který zahrnuje nejen tradiční klasifikované hotelové a apartmánové ubytovací kapacity, ale také svět B & B a četně zastoupené soukromé bytečky neuvěřitelně ponořené v soukromých domech.

Úsudek o letošní sezóně, který také podporuje výše uvedené údaje pochází od marketingového manažera hotelu Dei Pini, jednoho z nejprestižnějších hotelů pobřeží Alghera, Romina Pischeddy: "V tuto chvíli mohu potvrdit, že všechny údaje naznačují, že letošní sezóna bude vynikající co do příjezdů a pobytů turistů. Každý den dostáváme od našich agentů informační toky se vzrůstajícím počtem žádostí o rezervace v našem zařízení. Ale zaznamenáváme taktéž nárůst poptávek od koncových klientů. V této souvislosti - dodává vedoucí marketingu The Pines – dostáváme stále více zpráv od našich klientů, že nejsou k nalezení kapacity v druhé polovině srpna v letadlech. Skutečnost, která je velmi znepokojující. "

Tyto signály potvrzují i další cestovní kanceláře, zabývající se územní kontinuitou, které reprezentuje "zoppa".

Částečným vysvětlením této obnovy zaměření zájmu na Korálovou riviéru a Sardinii obecně, je bezpečnostní otázka, která poznamenává turistické oblasti severní Afriky a poněkud komplikovaná situace v Řecku, oblasti, které jsou ve Středomoří nejdivočejšími konkurenty, a která tudíž přesouvá podstatnou část poptávky turistického ruchu na ostrov čtyř Maurů, na Sardinii.

Dokonce i zástupce Giorico Hotels značky Domenica Giorica potvrzuje sezónu jakou neviděli celé roky. "Jako Carlos V máme situací více než optimální až do konce září – říká, připomíná mimo jiné, že hotel prošel přestavbu vysoké kvlaity - ale registrujeme zvýšený zájem v odvětví prázdninových bytů s naším projektem Domusfè na Piazza di Mercati, ze kterého přichází odezvy více než zajímavé. " V této celkově příznivé situaci, pokud jde o počet turistů, je zřejmé, že i oblasti stravování a služeb je očekávána sezóna významných ekonomických přínosů. "Je to pravda - reaguje Roberto Ferroni z Quarté Sayal, bývalý kapucínský klášter dnes residence s restaurací - že vnímáme, že letos bude velmi dobrá sezóna."