Projekt Češi na jihu Sardinie

19.05.2014

 SARDEGNA TRAVEL ve spolupráci se sardinskou Provincií Cagliari připravila pro českou veřejnost projekt s názvem: "Češi na jihu Sardinie".

SARDEGNA TRAVEL již několik let spolupracuje se zástupci pro cestovní ruch na Sardinii. Zorganizovali jsme již několik výhodných akcí pro české turisty s různými provinciemi.

Pro tuto sezónu spolupracujeme s provincií Cagliari a připravili jsme řadu aktivit pro českou laickou i odbornou veřejnost:

  • Prezentace destinace jižní Sardinie pro cestovní agentury a tour operátory
  • Informační materiály o Sardinii
  • Fam trip na Sardinii pro odbornou veřejnost
  • Propagace jižní Sardinie na internetu
  • 70 letek do Cagliari zdarma

Vlajka Sardinie Foto: Jaroslav Jiřička

Jižní Sardinie, speciálně oblast Cagliari, patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším provinciím na Sardinii. Vyznačuje se nádhernými dlouhými plážemi s bílým pískem (oblast Pula, Villasimius, Costa Rei aj.). SARDEGNA TRAVEL v sezóně 2014 nabízí 2 přímé lety týdně do Cagliari (vedle pravidelného letu do Olbie), a to každý čtvrtek a každou neděli, od 1.6.2014 do 28.9.2014.

Provincie Cagliari se skládá z 6 oblastí: Cagliari, Campidano, Marmilla, Iglesiante, Sulcis a Sarrabus, rozkládá se na ploše cca 6900 km2.

Hlavní město Cagliari

Cagliari (sardinsky "Casteddu") je hlavní město Sardinie a se svými cca 210.000 obyvateli je také největším městem na Sardinii. Zároveň se "Cagliari" nazývá celá oblast, kde žije jedna třetina z miliónu a půl obyvatel ostrova. Jakožto hlavní město je Cagliari také politické, ekonomické a kulturní centrem ostrova. Je situované na nejjižnějším konci roviny Campidano. Na východě a na západě od města se nacházejí velké mokřady. Rozprostírá se podél pobřeží a na devíti vápencových pahorcích např. Monte Urpinu, sedlo San Michele se středověkým hradem a výběžkem Capo Sant’Elia.

Cagliari Foto: Jaroslav Jiřička

Město založili Féničané mezi 7. a 8. století př. n. l. a původně se jmenovalo "Karalis". Všichni, kdo připluli na ostrov, z něj učinili mocenské centrum: Punské kmeny, Římané, Vandalové, Byzantinci, Pisané, Aragonci a Piemonťané.

Cagliari Foto: Jaroslav Jiřička

Městské stavby nesou stopy historie, připomeňme ty nejdůležitější: fénickopunská nekropole sedla Tuvixeddu, římský amfiteátr vytesaný do vápencové skály, katedrála pisanského původu, královský palác, který krátce obýval savojský dvůr.

Pisané v 8. století opevnili sedlo Castello a podporovali přístavbu čtvrtí Stampace, Marina a Villanova, které daly městu tvar. Čtvrť Castello se stala symbolem Cagliari. Jako součást hradeb města byly ve 14. století vystavěny dvě pisanské věže, Torre dell’Elefante a Torre San Pancrazio, aby město vzdorovalo obležení Aragonců.

Torre dell Elefante Foto: Michal Bártů


Sardinský název města zní "Casteddu", což ukazuje jak bylo město v tehdejší době ztotožněno s jeho čtvrtí Castello (ve čtvrti Castello se nachází hrad a je to srdce města, italsky Castello znamená hrad, stejně jako sardinsky Casteddu). Dopouručujeme prohlídku katedrály Santa Maria a bašty Bastione di San Remy ve čtvrti Castello, symboly města.

Cagliari Foto: Jaroslav Jiřička

Každoročně, 1. května, Cagliari slaví svátek Sant’Efisio, nejproslulejší a nejnavštěvovanější svátek z celého ostrova díky okázalému průvodu tisíců obyvatel v tradičních krojích. SARDEGNA TRAVEL k této příležitosti v minulosti organizovala i speciální lety, což plánujeme i do budoucna.

Sant Efisio Foto: Jaroslav Bohm

Sant Efisio Foto: Jaroslav Bohm

Sant Efisio Foto: Jaroslav Bohm

Sant Efisio Foto: Jaroslav Bohm

Sant Efisio Foto: Jaroslav Bohm

Jmenujme několik historicky a umělecky hodnotných staveb sardinského hlavního města:

Radnice Cagliari

Důležitým symbolem Cagliari je jeho Radnice, která byla postavená v letech 1899 až 1907. Její architektonický styl je inspirovaný aragonskou gotikou, rozšířenou na Sardinii ve 14. a 15. století s typickými secesními motivy květin. Výzdobou interiéru byli pověřeni významní sardinští umělci, především Felice Melis Marini a Filippo Figari, který vyzdobil Obřadní síň (Sala dei Matrimoni) a Radní sál (Salone del Consiglio).

Bazilika Bonaria

Svatyně a Bazilika Bonaria byla postavená v letech 1324 až 1326 Aragonci a je jeden z typických příkladů katalánské gotické architektury. Uvnitř se nachází posvátná dřevěná socha Madonna di Bonaria (z 15. století) a malba Madonna del Cardellino od Micheleho Cavara (ze 16. století). V sousedním muzeu se nacházejí umělecká díla a námořníci ex-voto věnované svatyni. Stavba blízké baziliky celkem velkých rozměrů byla zahájena roku 1704 podle projektu vojenského inženýra jménem Felice De Vincenti, poté pozměněna Giuseppem Vianou roku 1778, a dnešní fasáda byla dokončena až v roce 1954. Celý komplex se vyznačuje použitím vápence pocházejícího z tohoto kopce, pod kterým se nachází památkový hřbitov Cimitero Monumentale z 18. století, který lemuje stejnojmennou ulici.

Kostel San Saturnino

Kostel San Saturnino se nachází na náměstí San Cosimo, byl postavený v 6. století s křížovým půdorysem s kopulí a byl přestavěn v 11. století. Kostel byl věnovaný mučedníkovi z Cagliari, popravenému roku 304 během pronásledování císaře Diocleziana.

Bašta Saint Remy

Na náměstí Piazza Costituzione stojí Bašta Saint Remy, která byla postavená v letech 1896 až 1902. Bašta se vyznačuje velkým schodištěm, které se rozděluje na dvě větve, začíná na náměstí a spojuje řadu teras, kudy vede procházka pod střechou podél ulice Viale Regina Elena.

Městská umělecká galerie

V Giardini Pubblici se nachízí Městská umělecká galerie (Galleria Comunale d’Arte), od roku 2001 se v galerii nachází vzácná kolekce Ingrao od nejvýznamnějších italských mistrů 20. století. Zahrnuje díla umělců Umberto Boccioni, Giorgio Morandi, Filippo De Pisis, Mario Mafai, Felice Casorati e Mino Maccari. Dále je zde vystaven výběr 74 děl z městské sbírky od nejvýznamnějších představitelů sardinského umění 20. století.

Citadela muzeí

Na náměstí je přístupná Citadela muzeí, moderní muzejní komplex v místech starého vojenského arzenálu. Nachází se zde Národní archeologické muzeum a Národní obrazárna. Archeologické muzeum je považováno za nejvýznamnější sardinskou sbírku archeologických vykopávek datujících se od pravěku až do období Byzance. Mezi tyto poklady patří sošky bohyně matky, bronzové sošky z období nuragů, fénicko-punské šperky (z nichž například slavný skleněný náhrdelník nalezený v Olbii) a olověné románské pruty. V obrazárně je dochovaná řada významných malovaných retáblů z 15. A 16. století a plátna ze 17. až 19. století, které dokumentují historii sardinského malířství. V Citadele se nachází také zajímavá sbírka anatomických ceroplastik od Clementa Susiniho a Siamské muzeum “Cardu” se sbírkou zbraní, porcelánu a orientálních předmětů.

Cagliari e Foto: Jaroslav Jiřička

Římský amfiteátr

Římský amfiteátr pochází ze 2. století n. l., je částečně vytesanými ve skále a dosud se využívá ke koncertům a operám pod širým nebem. Amfiteátr je spolu s taktéž vytesanou Jeskyní Grotta della Vipera nejvýznamnější dochovanou památkou z římského města.

Torre San Pancrazio a Torre dell´Elefante

Za vlády pisánců byly postaveny v Cagliari věže, aby chránily severní vstup do hradu: Torre San Pancrazio (1305) a Torre dell’Elefante (1307). Věže byly navrženy architektem z Cagliari Giovannim Capulou.

Torre dell Elefante Foto: Jaroslav Jiřička

Královský palác

Královský palác se nachází na náměstí Piazza Palazzo. Jedná se o bývalé sídlo španělských a poté piemontských místokrálů (zdokumentovaných řadou krásných portrétů z 18. a 19. století v síni Sala degli Alabardieri). Královský palác byl příležitostně i sídlem Savojského dvora v exilu v letech 1799 až 1814. Na konci 19. století ho, jako sídlo provinční správy, vyzdobil malíř z Perugi Domenico Bruschi tématy čerpanými z historie Sardinie a z klasické mytologie.

Katedrála Santa Maria

Katedrála Santa Maria, postavená na začátku 13. století Pisany, se stala katedrálou roku 1258. Zvonice je jediný strukturální prvek, který se zachoval z románské stavby. Z tohoto období pochází také kazatelna - pulpito di Guglielmo (zhotovená v letech 1159 až 1162), zaslaná z katedrály z Pisy v letech 1310 až 1312 a rozebraná ve druhé polovině 17. století u příležitosti barokních úprav katedrály. Uvnitř se nacházejí také dvě gotické kaple: nalevo od oltáře pisanská kaple a napravo aragonská, postavená po roce 1326, když Katalánci a Aragonci dobyli ostrov. V 17. století byla vybudována i krypta pro relikvie sardinských svatých a mučedníků, ve které se nacházejí neoklasicistické pohřební předměty Marie Luisy Savojské, královny Francie, a princátka Karla Emanuela Savojského. Uvnitř se nacházejí cenné barokní oltáře z dvoubarevného mramoru a pohřební památky arcibiskupů a biskupů, mauzoleum sicilského krále jménem Martino il Giovane, krásné oltářní obrazy z 18. století a stříbrné posvátné předměty, v dnešní době zčásti uložené v sousedním muzeu Museo Diocesano.

Katedrála Santa Maria Foto: Jaroslav Jiřička

Tak neváhejte a poleťte se SARDEGNA TRAVEL do jižní Sardinie a poznejte její panenskou přírodu, křišťálově čisté moře a sympatické Sardy!

Costa Rei Foto: Ivan Sgualdini

Costa Rei Foto: Ivan Sgualdini