Fenomén emigrantů

18.06.2015

Vyjádření regionu Sardinie a cestovní kanceláře SARDEGNA TRAVEL k problematice emigrantů

Oficiální odpověď Autonomního regionu Sardinie, oddělení cestovního ruchu, řemesla a obchodu k žádosti CK SARDEGNA TRAVEL o vyjádření se na téma „fenoménu emigrantů“ zaslané dne 3. června 2015.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Direzione Generale
Prot. 6993
Classifica XI.5

Cagliari 18.6.2015

SARDEGNA TRAVEL s.r.o.
Slovenská 1/967
120 00 Praha 2
K rukám Dott. Antonia Costantina

Věc: „Fenomén emingrantů“

V odpovědi na Vaši žádost sdělujeme, že problematika týkající se pohybu běženců, které aktuálně čelí Italský stát, řídí národní odbor zodpovědný za národní bezpečnost. Každopádně turistické subjekty nám potvrzují, že situace je pod kontrolou úřadů a nezpůsobuje žádné problémy či nepříjemné pocity místním ani četným turistům.

Se srdečnými pozdravy

Generální ředitel
Mauro Cadoni

Vyjádření CK SARDEGNA TRAVEL k „fenoménu běženců“

Vážení klienti a přátelé Sardinie,

na žádosti některých z Vás o oficiální vyjádření k aktuální situaci běženců na Sardinii jsme si jak vidíte v první části sdělení nechali poslat odpověď z patřičných úřadů. Za cestovní kancelář, leadra na českém trhu pro destinaci Sardinie, vás mohu ujistit, že nezaznamenáváme žádné problémy ani potvrzené setkání našich turistů s jakýmikoli běženci a to jak v turistických přímořských oblastech, tak ani během výletů do vnitrozemí a za historickými a přírodními skvosty. Sardinie jakožto italský ostrov, není v popředí zájmu běženců, kteří často nemají ani Itálii za cíl své cesty. Sardinie přijala pár desítek běženců jako výraz solidarity, které ubytovala po malých skupinkách v místech tomu vyhrazených mimo turistické lokality a větší městečka. V případě, že by se situace měla změnit, informovali bychom okamžitě jak stávající tak potencionální klienty a veškeré naše partnery, ale nic nenasvědčuje tomu, že by mohla být Sardinie cílem zájmu těchto skupin o azyl.

S přátelským pozdravem a přáním krásné a ničím nerušené dovolené

Spolumajitelka a jednatelka
ck SARDEGNA TRAVEL
Martina Costantino