Costantino: špatně hozená rukavice

02.09.2015

Spolumajitel cestovní kanceláře SARDEGNA TRAVEL a bývalý sardinský radní Antonio Costantino:
pro nízkou sezonu v turistickém ruchu je to špatně hozená rukavice
„Špatný přístup shora, chybí strategické plánování.“

Bývalý regionální italský radní v oblasti cestovního ruchu, Antonio Costantino, bez váhání odmítá návrh Regionálního úřadu pro rozvoj cestovního ruchu, který se týká nízké sezóny.

Federico Palomba je zastáncem projektu, v jehož rámci má být vybrána společnost, která zaplní propagační reklamou paluby leteckých společností nabízejících lety na Sardinii. Cena čtyřměsíční kampaně, vzešlé z výběrového řízení, přesahuje částku pět milionů eur. V případě prodloužení smlouvy by se navýšila na sedm milionů. Costantino již řadu let zastává vedoucí funkci generálního manažera významné české cestovní kanceláře, tudíž zná velice dobře problematiku, se kterou se potýká každý, kdo se pohybuje v tomto oboru: „Není vůbec jasné, jaká kritéria předcházela výběrovému řízení. Připadá mi to, jako klasický příklad zvýhodňování leteckých společností low-cost. V úředním dokumentu sice nejsou zmíněny žádné názvy, ale z indicií lze logicky vyvodit, kdo má být evidentně zvýhodněn.“

Italský podnikatel Costantino, žijící v Praze, poukazuje na absolutní absenci jakékoli organizace a nedostatek plánování ze strany italského Regionálního úřadu: „Opět jsme stanuli před nesmyslnou strategií úředníků shora, kteří nejsou schopni naplnit očekávání Sardinie a lidí, kteří se cestovním ruchem zabývají. Chybí dialog. Peníze se jen tak darují leteckým společnostem, aby si zaplnily stránky palubních časopisů, případně dalších palubních prospektů. Costantino nadále upozorňuje na ignorování nových trhů: plán z Regionu se zaměřuje pouze na cílové skupiny ze států jako Španělsko, Anglie, Německo, Belgie, Holandsko či Francie.

Ex radní má svůj recept: „Měli by si nejprve rozmyslet, jak a komu chtějí Sardinii nabízet a na koho či na co se zaměřit. Je zapotřebí důstojného dialogu, aby se předešlo nesmyslnému rozdávání dotací a plýtvání veřejnými prostředky.“