Cestovní průvodce

Cestovního průvodce a průvodce kulturním dědictvím Sardinie vydal Region Sardinie: Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna. Česká jazyková mutace byla zpracovaná touroperátorem SARDEGNA TRAVEL s.r.o. v rámci projetku comarketingu s Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.


Sardinie je ostrov, který se nachází v západní pánvi Středozemního moře, rozlehlejší než Korsika a druhý největší po Sicílii, omývaný Tyrhénským a Sardinským mořem. Ve vnitrozemí je jeho území většinou hornaté, tvořené z několika masivů, z nichž vyniká masiv Gennargentu s nejvyšším vrcholem Punta La Marmora. Přesto je jeho průměrná nadmořská výška mírná.

Skalnaté srázy na území Nuora

Je těžké posoudit, které místo na Sardinii je nejkrásnější. Dozajista zajímavými jsou Smaragdové pobřeží a ostrov Asinara, jedno plné turistů a druhé opuštěné. Pro milovníky pěší turistiky je nazapomenutelné pohoří Gennargentu. Úchvatnými přírodními atrakcemi jsou jeskyně Bue Marino, Grotta di Nettuno aj.

Žulové skály na Smaragdovém pobřeží

Sardinie je země bohatá na nerostné suroviny. Jejich těžba má tisíciletou tradici.

I když je Sardinie oblíbenou turistickou destinací, její příroda nebyla cestovních ruchem zasažena. Díky přísným zákonům jsou ubytovací zařízení citlivě zasazené do krajiny. I díky tomuto šetrnému přístupu můžeme na Sardinii nalézt bohatou faunu i floru.

Malí sokoli stěhovaví

Sardinie je rozčleněna na 8 provincií: Cagliari, Carbonia - Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Ogliastra, Nuoro, Olbia - Tempio a Sassari.


...Město Cagliari nabízí cestovateli, který k němu připluje po moři, krásný a impozantní pohled, i přes nažloutlou bílou barvu vápencové skály, a jakousi africkou vyprahlost, která mu propůjčuje zvláštní vzhled...
(Alberto Della Marmora, Itinerář Sardinie, 1860)

Řady domů na třídě via Roma v Cagliari

Sassari (120.729 obyvatel), město bylo založeno ve středověku spojením původně oddělených osad. V srdci historického centra se tyčí katedrála San Nicola, vystavěná v románském období s krásnou křížovou klenbou příčné lodi z doby Aragonců a jedinečným barokním průčelím z 18. století.

Středověké erby v hradbách Sassari

Nuoro (36.478 obyvatel), město položené na svazích hory Ortobene, je hlavní město Barbagie. Jeho moderní charakteristické znaky se snoubí s prvky antického původu. Původní čtvrti, na kterých bylo město založeno, jsou Seuna a San Pietro.

Náměstí Piazza Satta

Oristano (31.169 obyvatel), město položené v horním Campidanu, bylo hlavním městem panstva z Arborey a ve středověku zažilo značný urbanistický a ekonomický rozvoj. V roce 1478 padlo do rukou Aragonců a následovalo dlouhé období úpadku, které vedlo až ke skoro úplnému vylidnění města v 17. století.


Olbia (45.366 obyvatel) je hlavním městem nové provincie Gallura. Je situováno v zátoce, která ho chrání před mořskými větry a je vybaveno funkčním přístavem a letištěm.

Hroby obrů "Li Lolghi" na území Arzachena

Iglesias (28.170 obyvatel), antický původ města dokládá byzantský kostel San Salvatore. Ale městská struktura pochází ze 13. století, kdy panstvo z Pisy dalo vybudovat důležité městské hradby, ze kterých se dosud zachovaly dlouhé zbytky.

Doly v Masua

Sanluri (8.519 obyvatel) se nachází uprostřed nové provincie Střední Campidano. V historii mělo značný význam díky zemědělskému bohatství a výhodné zeměpisné poloze.

Hrad Marmilla v Las Plassas

Lanussei (5.841 obyvatel) hlavní město provincie Ogliastra. Díky své poloze ve středu provincie umožňuje město turistům snadný přístup k přírodním krásám a turistickým a kulturním místům celé nové provincie. Krátkou jízdou autem se dostanete k plážím a horám.

Skalnatý ostroh "Perda´e Liana" v Gairu

Historie Sardinie lze rozložit do šesti historických období, které v následujících článcích podrobnějí popíšeme.


Před 100.000 lety do roku 1800 př. n. l.

Nurág Ruiu, Macomer

Od roku 1800 do roku 500 př. n. l.

Pozůstatky Tharrosu na poloostrově Sinis

Od roku 900 př. n. l. do roku 534 n. l.

Římský amfiteátr v Cagliari

Od 534 do 1326

Retábl Mistra z Ozieri

Od roku 1326 do roku 1718

Malba Giuseppa Sciuttiho. Palác Provincie Sassari

Od roku 1718 do současnosti

Mauro Manca, Stín moře na kopci, 1957 (Courtesy MAN)

Jazyková fyziognomie Sardinie je velice různorodá a rozdělená do čtyř nářečí: logudorský dialekt, nuorsko – barbagijský dialekt a kampidánský dialekt, které tvoří sardinský jazyk, a galurský dialekt, který je výsledkem přistěhovalectví Korsičanů.

Již od historie sardinská řemeslná výroba spočívá v tkalcovství, keramice, košíkářství, výrobcích ze dřeva, výrobě nožů (známé jsou nože Pattada), šperkařství a výrobě jiných předmětů (například z vyřezávaných rohů).


Sardinský chléb je spojen s dávnými tradicemi agropasteveckého života na jedné straně a náboženskými obřady a slavnostmi na straně druhé. Různé oblasti ostrova mají svůj vlastní chléb.

Umělecká řemeslná výroba chleba