Cagliari


Cagliari 8 km

Olbie 262 km

Zobrazit na mapě
Zavřít mapu


Lokalita

Hlavní město Sardinie je výrazem středomořské atmosféry a nabízí vše, co návštěvník od dovolené očekává: historii a umění, moře a parky, pohodlí a skvělou kuchyni.Jih CagliariZáblesky historických čtvrtí s výhledem na moře, ulice s obchody a panoramatické terasy, včetně nenapodobitelné bašty Santa Croce, kde můžete strávit romantické večery po západu slunce. Cagliari je hlavní a nejlidnatější město ostrova metropolitní oblasti, ve které žije kolem 430 tisíc obyvatel (více než 150 pouze v hlavním městě), a je také vstupní branou do Sardinie a střediskem výletních středomořských lodí. Ve čtyřech historických obvodech uchovává tisícileté paměti sahající od pravěku až po vládu Savojské dynastie.

Čtvrť Castello se tyčí na nejvyšším kopci: Jeho dominantou jsou starobylé hradby, dnešní terasy, které žijí rušným nočním životem, a také malebné ulice lemované honosnými obytnými rezidencemi: Reprezentativní Královský palác (Palazzo Regio) a stará Radnice (Palazzo di Città), jakož i katedrála Panny Marie (cattedrale di Santa Maria). Velmi fascinující jsou středověké vstupní věže do hradu, Sloní věž a Věž Svatého Pankráce. Villanova je spojena s hradem schodištěm pevnosti Bastione di saint Remy: Každoročně o Velikonocích můžete na tomto místě prožít atmosféru Pašijového týdne - památku ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Celoročně vás uvítají v elegantních buticích, ale také v kulturně historických pokladech, jakými jsou klášter Svatého Dominika, kostel Svatého Saturnina a bazilika Panny Marie v Bonarii, sardinský chrám křesťanství.

Z úpatí hradu sestoupíte do čtvrti Marina, která vás upoutá nádhernými stavbami a arkádovými podloubími v ulici Via Roma a v neposlední řadě také radnice Palazzo Civico. Jakoby zrozená pro rybáře a obchodníky je symbolem multietnického města. V jejím okolí najdete kostel Sant'Eulalia se vzácnými pozůstatky z období Římského impéria. Další historická čtvrť Stampace se každoročně na prvního máje zahalí do mnoha barev, aby oslavila svatého Efisia, velkolepou událost, kterou očekává celý ostrov. Mezi úzkými uličkami stojí barokní kostel Svaté Anny. Kousek cesty pěšky od historického centra si nenechte ujít amfiteátr, jedno z nejdůležitějších římských svědectví přítomných na Sardinii, a botanickou zahradu, zelenou oázu v centru města. Mimo centrum města můžete obdivovat zámek Svatého Michala a Tuvixeddu, největší krypty fénicko-punského pohřebiště nacházejícího se v oblasti Středomoří (VI. - III. století př. n. l.). Na konci kulturního turné se můžete kochat tisícero přírodními atrakcemi, například cagliarskou lagunou a parkem Molentargius-Saline, který můžete projíždět na horském kole pozorujíce růžové plameňáky v letu a moře. Navštivte městskou pláž Poetto, zabořte se do měkkého písku osmi kilometrů dlouhé pláže lemované pěšími a cyklistickými stezkami. Krásná je také v noci, když odhalí své tajemné kouzlo. Z Poetta můžete vyrazit na výlet do Calamosca a do Sella del diavolo. A nakonec si pochutnejte na dobrůtkách: Špagety se sušeným kaviárem zvaným bottarda, a artičoky, tradiční sardinskou burridu, připravenou z ryby máčky skvrnité a vlašských ořechů a fregolu, těstovinové perličky se škeblemi.PAMĚTIHODNOSTI


Cagliarská opevnění

Objevte opevnění Cagliari


Starý systém věží a bašt, původně strážných míst hlavního města Sardinie, zůstal téměř neporušený a nabízí skvostný pohled na krajinná panoramata tolik oceňovaná turisty z celého světa.

Městská opevnění Cagliari byla vybudována po celém obvodu starobylé čtvrti Castello a rozmístěny jsou na nich strážné věže: Sloní věž a Věž Svatého Pankráce. Ze starého systému věží a hradeb, které byly vystavěny za účelem ochrany města, zůstávají zachovány velké části, které dnes umožňují návštěvníkům úchvatné panoramatické pohledy na město a poskytují jim příjemné chvíle odpočinku. Z elegantních teras, nacházejících se v jedné z nejvyšších poloh Cagliari, můžete pohodlně popíjet aperitiv a naplno vnímat dech beroucí pohledy. Nedaleko od opevnění naleznete ulice s mnoha obchůdky.

Mezi lety 1491 a 1508 byla postavena na kopci Castello bašta, sídlo nejvyšších občanských a náboženských úřadů města.

V roce 1534 byla vybudována zeď mezi Sloní věží (torre dell’Elefante) a kostelem Svatého Kříže (chiesa di santa Croce), bývalou synagogou přeměněnou roku 1492 na křesťanský kostel. Bašta Svatého Kříže sloužící dnes jako elegantní terasa je centrem rušného nočního života města a nachází se v těsném sousedství čtvrti Stampace hledíc přímo do tváře ostře modrému moři přístavu.


Věž Svatého Pankráce z roku 1305, navržená architektem Giovannim Capula, je postavena ze silného kamene, bílého vápence vytěženého z kopce Bonaria, na kterém stojí nádherná bazilika stejného jména. U paty věže se nachází brána svatého Pankráce, která vám otevře cestu do čtvrti Castello.

Sloní věž byla postavena o dvě léta později. Byla takto pojmenována podle sochy tlustokožce, symbolu města, umístěného na podstavci směrem k bráně. Je rozdělená na čtyři patra. Ohromí vás majestátností vyvýšené vstupní brány uzavírající vchod do staré čtvrti. A nemějte žádné obavy do ní vstoupit: Dnes je jednou z vždy otevřených (a velmi rušných) přístupových cest ke krásám města Cagliari.NAVŠTIVTE TOTO MÍSTO, PROTOŽE...

Hradby a věže vyprávějí o útocích z moře, o invazích a těžké obraně města: prožijte legendy Cagliari
v niterním světě této starobylé čtvrtiMUZEA

Citadela muzeí

Největší komplex umění, historie a kultury hlavního města a celé Sardinie, který vám umožní cestovat orientálním uměním, archeologickými nálezy a malířským uměním.

V Cagliari se ve čtvrti Castello nachází starobylá centrála zbrojního skladu z období vlády hrabat ze Savojského rodu. Dnes se díky komplexní rekonstrukci, která byla zahájena v roce 1950, stala Cittadella dei Musei největším muzejním komplexem na Sardinii. Zahloubejte se naplno do archeologických, historických a uměleckých ostrovních pokladů a prožitek vystřídejte s nezapomenutelnými pohledy na město a pobřeží.

V komplexu muzejních budov vyniká archeologické muzeum představující putování zpět v čase
od dob prehistorických až do období byzantského, mezi bohyně matky, bronzové sošky nuragské civilizace a fénické šperky. Zhlédnout zde můžete také Národní obrazárnu s množstvím sbírek uměleckých děl. Předehrou je etnografické muzeum, kde budete ohromeni sardskými rukodělnými výrobky a klenoty z kolekce Cocco. Ponořte se mezi díla Národní obrazárny a věnujte dostatek času hlubšímu prozkoumání detailů nádherných oltářních nástavců (lat. retabulum) hispánské tradice, vyrobených mistrem z Castelsardo a cagliarskou dílnou Pietra Cavara. Šikovné ruce řemeslníků vryly do dřeva příběhy svatých a obohatily je rafinovanými dekoracemi a jasnými barvami.

První ucelená expozice děl byla doplněna o různé dary, včetně etnografické sbírky obsahující skvostné tkaniny a nábytek, keramiku, zbraně a bronzovou akvamanilu - konvičku na vodu zoomorfních tvarů z dvanáctého století), obdobnou jako artefakt v Louvru v Paříži. Další dvě expozice jsou stálé: Muzeum voskových figurín Clemente Susini a muzeum siamských kultur Stefano Cardu, jehož vzácná díla vás virtuálně provedou Orientem.

Cittadella hostí celoročně přechodné výstavy, setkání, konference a různé kulturní události. Uvnitř komplexu naleznete zelená prostranství, abyste si mohli dopřát příjemný oddych v krásné zeleni a abyste mohli shora obdivovat panoramata města Cagliari. Tato návštěva vám bude stát za to!

Podrobnější informace: Národní archeologické muzeum v CagliariMuzeum voskových figurín Clemente SusiniMuzeum Siamských kultur "Stefano Cardu“Národní obrazárna v Cagliari


NAVŠTIVTE TOTO MÍSTO, PROTOŽE...Chrám umění a kultury, ve kterém budete moci prohloubit si znalost dějin Sardinie a seznámit se
s bohatstvím a různorodostí rukodělné práce obyvatel ostrova.


KATEDRÁLA NEBO BAZILIKA

Katedrála (Duomo di Cagliari)

V srdci hlavního města Sardinie se historicky nejvýznamnější a nejznámější pamětihodnosti a stavby nacházejí ve čtvrti Castello. Jsou jimi především: Cagliarská katedrála (duomo di Cagliari), postavená
v 13. století. V průběhu věků prošla nespočtenými přestavbami a plnila funkci jak náboženskou, tak byla i součástí života politického.

Pokud přiletíte do Cagliari letadlem, je možné, že její kupoli přehlédnete. Katedrála Svaté Panny Marie (cattedrale di Santa Maria) tvoří společně s bazilikou Bonaria kultovní stavbu města a nachází se ve čtvrti Castello, v těsné blízkosti královského paláce (Palazzo Regio) a starobylé budovy radnice (Palazzo di Città). Kostel je 35 metrů dlouhý, 34 m široký a 32 metrů vysoký a byl postaven v goticko-románském architektonickém slohu. První zmínka o jeho existenci je z roku 1255: Jednalo se
o svatostánek pod ochranou svaté Cecílie (později byl zasvěcen Svaté Panně Marii). V období mezi 13. - 14. stoletím ji Pisané přestavěli, ale současný architektonický vzhled je výsledkem katalánsko - aragonských stavebních zásahů, které probíhaly po čtyři staletí. Přístavba pochází ze začátku 20. století: Barokní mramorová fasáda z roku 1704, která je napodobeninou dómu v Pise, byla zničena
v marné naději, že se pod ní naleznou zbytky původní středověké stavby. V roce 1931 byla mramorová fasáda obnovena v neo-románském stylu.

Barokní podoba stavby pochází z pětiletého období, z let 1669-74: Jednalo se o rozšíření centrální lodi a stavbu sloupů podporujících novou a vyšší střechu a také slavnou kopuli. Tyto stavební změny vetkly dómu štíhlý vzhled a ještě více zdůraznily jeho majestátnost.

Z původní stavby v pisanském stylu zůstala zvonice, protilehlá fasáda, obvodové zdi transeptu a dvě boční brány.

Půdorysný tvar kopíruje latinský kříž: tři lodi a transept, mramorová podlaha a kaple, která se pyšní nádherným stříbrným „tabernáklem“ - převýšeným baldachýnem - a Svatá trnová koruna (Sacra Spina). Na stěně centrální lodi visí Guglielmův pergamen (pergamo di Guglielmo). Kazatelna vyřezávaná pro katedrálu v Pise, která byla později, v roce 1312, převezena do Cagliari. Velmi hodnotná je i Madonna s dítětem (Madonna col Bambino), zlatá dřevěná plastika ze 14. století, stříbrná svítilna z dílny mistra Giovanniho Mameli (1602) a centrální stropní malby mistra Filippa Figari.

Pod oltářem se nachází Svatyně mučedníků (Santuario dei Martiri), krypta vytesaná do skály (1618), která uchovává 192 relikvií svatých, vystavených ve výklencích z dílen cagliarských a sicilských mistrů. Sakristie střeží poklad katedrály: Triptych Klementa VII (Trittico di Clemente VII), artefakt připisovaný tvorbě flámské dílny z 15. století, retábl (Retablo dei Beneficiati), tvorbu neapolských umělců, a překrásné antependium - podstavec) oltáře křesťanského chrámu z dílny palermským stříbrotepců.


NAVŠTIVTE TOTO MÍSTO, PROTOŽE...

Fascinováni budete krásou a vznešeností nejvýznamnější náboženské stavby v historickém centru města Cagliari, hrou chromatických barev mramorové podlahy a také mnoha uměleckými díly, které se ukrývají v jeho nitru.PAMĚTIHODNOST


Bašta Saint Remy (Bastione Saint Remy)

Tato velkolepá stavba z počátku dvacátého století stojí v historickém centru Cagliari, je jedním ze symbolů hlavního města Sardinie a po dlouhá desetiletí plnila různorodé funkce.

Přístupová brána ze čtvrti Villanova do opevněné čtvrti Castello, nacházející se v srdci starého města, bašta, která vděčí svému jménu baronovi ze Saint Remy, prvnímu piemontskému místokráli, se nachází v bezprostřední blízkosti náměstí Piazza di Costituzione, na křižovatce dvou ulic již dávno předurčených k procházkám a nakupování: ulice Via Garibaldi a Via Manno. Jsou nezaměnitelným symbolem Cagliari a jedním z nejcennějších a nejhonosnějších pamětihodných celků, který slouží mimo jiné jako prestižní výstavní prostory.

Kryté korzo a majestátní terasu pojmenovanou po Umbertovi I navrhli architekti Giuseppe Costa a Fulgenzio Setti, inspirováni nápadem architekta Gaetana Cima z poloviny 18. století, a vystavěli je
v klasicistním slohu mezi léty 1896 a 1902 v místech původních obranných valů středověkého města. Současná podoba Bašty Saint Remy (Bastione Saint Remy) je výsledkem demolice a obnovy starých bašt Sperone a Zecca, které postavili Španělé ve druhé polovině šestnáctého století. Impozantní stavba je tvořena bílými a žlutými vápencovými sloupy a byla postavena v korintském architektonickém slohu.

Hlavní schodiště, dlouhé a plné rušného života, se vine z náměstí několika rameny, které se střetávají v polovině výšky na rozsáhlé podestě. Odtud se dostanete ke krytému korzu, které je obohaceno rozsáhlými a zářivými místy, pomalovanými jasnými barvami a uzavřenými velkými oblouky. Pod velkým obloukem, dominantou celé stavby, se nachází další schodiště se dvěma točitými rameny, které vede až k terase Umberto I, z níž se budete moci těšit ze skvostného výhledu na celé město a
na moře. Prostranství se větví na další dvě ramena vedoucí k baště sv. Kateřiny (bastione di santa Caterina).

Schodiště a triumfální oblouk, poškozené bombardováním za druhé světové války, byly počínaje rokem 1946 věrně obnoveny. V průběhu let byly rozsáhlé prostory krytého korza využívány pro mnohačetné události: Původně plnily funkci přijímacího sálu, ve válečných dobách byly ošetřovnou a posléze také útočištěm pro vysídlence. V roce 1948 hostila tato místa, mimo jiné, první Mezinárodní veletrh konaný na Sardinii.

NAVŠTIVTE TOTO MÍSTO, PROTOŽE...


Brouzdajíce starým městem a nákupními ulicemi bude váš pohled okouzlen velkolepou stavbou
z bílého mramoru, se schodišti sahajícími až k nebi… Odtud bude Cagliari vypadat ještě krásnější.


ŘÍMSKÉ ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY


Římský amfiteátr v Cagliari

V centru hlavního města ostrova, mezi čtvrtěmi Castello a Stampace stojí nejvýznamnější a vznešená veřejná budova Sardinie římské doby, architektonicky mistrovské dílo schopné pojmout až desetitisíce diváků, kulturní a společenské centrum starobylé Carales.

Zmíněn ve spisech a odborných studiích devatenáctého století, římský amfiteátr Cagliari byl znovu objeven v romantismu, v dobách chovajících vášeň pro zbytky starých velkých civilizací. První vykopávky byly svěřeny kanovníkovi Giovannimu Spano (1866-68), následovaly práce, které vedl archeolog Doro Levi (1937-38) a které souvisely s restaurováním této mohutné stavby.

Během prvního císařského věku byly vybudovány v Carales celé čtvrti, veřejné budovy a v období sahajícím od konce 1. do počátku 2. století byl na jižních svazích kopce Buoncammino vystavěn amfiteátr. Původně zabíral plochu více než tisíc metrů čtverečních, měl obvod o délce 120 metrů a dvacet metrů vysokou fasádu, zdobenou sloupy a sochami. Část stupňovitého hlediště (cavea), aréna, chodby a další prostory byly vykopány do skály, zbytek stavby byl zhotoven z bloků bílého vápence. Dnes můžete obdivovat část stupňovitého hlediště (cavea) a níže místnosti pro gladiátory, kotce pro zvířata a ošetřovnu. Byly to časy her a zápasů pro pobavení publika. Hlediště bylo rozdělené do tří úrovní a bylo schopno pojmout deset tisíc diváků všech společenských tříd. Ti byli ráno svědky bojů muže proti muži a zápasů s divou zvěří dovezenou z Afriky. V době oběda mohli naživo sledovat popravy a ve večerních hodinách se po hostině mohli těšit na podívanou nejvíce očekávanou: Boje gladiátorů, kteří byli najímáni nejen na ostrově a kteří byli vycvičeni k těžkému boji v místech, kde se dnes nachází kapucínská zahrada (Orto dei Cappuccini). Představte si tribuny plné obecenstva a proslulých římských vojáků, kteří se usazovali v hledišti vydlážděném mramorem, kde byli chráněni před sluncem speciální záclonou, zvanou velarium.

Amfiteátr byl také využíván k zachycení dešťové vody: trychtýřovitý tvar umožňoval odtok vody do studny. S příchodem křesťanství se gladiátorské zápasy staly stále méně populární a později byly zakázány zákonem z roku 438 n. l. Od té doby se stavba stala místem, kde se těžil kámen. Ničení památky bylo zastaveno až v devatenáctém století. Dnes je Koloseum zčásti zakryté železnou a dřevěnou konstrukcí. Tyto prostory hostily v letech 2000 - 2011 kulturní představení a hudební koncerty. Poté došlo ke zdlouhavé demontáži, aby se z místa opět stala archeologická lokalita.
Při prohlídce Cagliari římského období zde naleznete kromě amfiteátru také soukromé domy, jakými je například vila Tigellio. A v okolí si nenechte ujít zahrady Botanické zahrady, zelené oázy v srdci města, které zachovávají další svědectví z římské éry a Cittadella dei Musei, největší a nejkompletnější komplex muzeí na Sardinii.

NAVŠTIVTE TOTO MÍSTO, PROTOŽE...


Snesete se do jednoho z období největšího lesku a slávy antických dějin Cagliari, do plného proudu urbanistického rozvoje římského věku.MÍSTA PŘÍRODNÍCH KRÁS


Botanická zahrada

V centru sardinského hlavního města, kousek za hradbami čtvrti Castello, rozkvétá velká zahrada, která je reprodukcí významných botanických lokalit včetně vzácných rostlin z celého světa a připomínek doby římské.

Rozlehlý zelený prostor, nacházející se v historickém centru města Cagliari, si zachovává tisíce rostlinných druhů z celého světa, z nichž některé jsou velmi vzácné. Uvnitř nalezneme také archeologický park, který bdí nad množstvím římských památek. Botanická zahrada, jejíž plocha má lichoběžníkovitý tvar a rozlohu cca pět hektarů, zabírá spodní část údolí Palabanda, mezi římským amfiteátrem, Capucínskými zahradami a vilou Tigellio, kde jsou k vidění také pozůstatky římských domů, které byly součástí lázeňského komplexu.

V roce 1820 vznikla první myšlenka o vytvoření botanické zahrady v údolí patřící po staletí jezuitům, poté Královskému dvoru a soukromým vlastníkům, až si toto místo zakoupila univerzita. Práce na její realizaci začaly v roce 1864 pod vedením zakladatele zahrady Patrizia Gennari a byly prováděny podle původního návrhu architekta Gaetana Cima. Zahrada je krásně vidět na dně údolí, je charakteristická řadou květinových záhonů symetrických k cestě, která se vine od vstupu až k fontáně centrálního prostranství a pokračuje k mokřině s obrovským cypřišem a k fontáně Pampanini. Zde budete moci pozorovat nejstarší exempláře zahrady. Na levé straně zahradní stezky naleznete rozmanité druhy sukulentů (tzv. „tlusté sukulenty“), které jsou převážně rostlinami afrického původu a také rostliny z čeledi Arekovitých, souhrnně označovaných jako palmy. Jsou to velmi různorodé dřeviny, z nichž byl vytvořen tropický palmový háj. Na pravé straně najdete „Středomořský lesík.“ Můžete se zde setkat
s mnoha čeleděmi středomořských křovinatých porostů a uvidíte také tzv. „políčko“ (Orto dei semplici), na kterém se pěstují byliny používané v lidové léčitelské tradici a vědecky považované za nejúčinnější léčivky. Výstava geofytů (vytrvalých rostlin) má velmi krátkou historii (2009) a může se pochlubit sbírkou cca 200 exemplářů. Ze spodní části údolí se nahoru dostanete schodištěm. Za návštěvu stojí také jeskyně Gennari, jezírko zvané Vasca a trifoglio, římský důl, vyvýšené korzo, banka zárodečné plazmy (sbírky semen) a botanické muzeum. A nakonec si nenechte ujít biologicky rozmanité skalní útvary (le Roccaglie), uměle vytvořené v roce 2004, imitující podmínky, v nichž žijí
ve volné přírodě některé druhy rostlin v kamenitých oblastech. Toto místo uchovává 90 procent vzácných a ohrožených druhů flóry západních středomořských ostrovů, a zejména Sardinie. Každý sektor je rozdělen na květinové záhony tématicky.

NAVŠTIVTE TOTO MÍSTO, PROTOŽE...

V historickém centru města Cagliari budete dýchat vzduch místa, které lze nazvat skutečnými „zelenými plícemi“ a které je plné starých stromů, středomořských keřů, tropických palem a léčivých rostlin.

Při nabídce více možností stravy je třeba Váš požadavek upřesnit v DETAILU zájezdu, výběrem konkrétní stravy v kroku REZERVACE (kalkulace je pouze náhledem, nikoli objednávkou).

Ubytování v dané lokalitě

Zobrazeno hotelů/apartmánů

Řadit podle
Položek na stránku
Stránka 1 z 1

T-Hotel ****

T-HOTEL - Cagliari

Stylový, supermoderní, elegantní T-hotel se nachází v centru hlavního města Sardinie Cagliari. Neotřelý současný design hotelu učiní Váš ...

Do centra pěškyBazénKlimatizaceWellnessInternetFitness

Praha - Cagliari

Sleva při pobytu na min. 3 noci

4 dní / Snídaně, Bezlepková strava,

15 490

Dospělí od 15 490 Kč

Děti od 15 490 Kč

Detail

T-Hotel ****

T-HOTEL - Cagliari

Stylový, supermoderní, elegantní T-hotel se nachází v centru hlavního města Sardinie Cagliari. Neotřelý současný design hotelu učiní Váš ...

Do centra pěškyBazénKlimatizaceWellnessInternetFitness

Vlastní

Sleva při pobytu na min. 3 noci

4 dní / Snídaně, Bezlepková strava,

5 290

Dospělí od 5 290 Kč

Děti od 5 290 Kč

Detail

Vinné stezky Sardinie ***

VINNÉ STEZKY SARDINIE - Cagliari

Týdenní organizovaný zájezd zaměřený na Sardinská vína, gastronomii i historii.

Praha - Cagliari

8 dní /

41 990

Dospělí od 41 990 Kč

Detail

Letenka PRG-CAG-PRG

Letenka PRG-CAG-PRG - Cagliari

Přímý let z Prahy na jih Sardinie - letiště Cagliari / Elmas

Praha - Cagliari

8 dní /

8 290 7 290

Dospělí od 7 290 Kč

Děti od 7 290 Kč

Detail
Položek na stránku
Stránka 1 z 1